info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Yttrande ger Byggnads blockad godkänt

Den svenska modellen får godkänt men den svenska strejkrätten får inte inkräkta på andra grundläggande rättigheter i EU:s fördrag. Det är huvudinnehållet i det utlåtande i Laval-målet som EG-domstolens generaladvokat lämnade den 23 maj.

(Ny version 2007-05-23, 13.53)
Den strejkrätt som varje nation i EU själv ska fatta beslut om begränsas av EU:s grundläggande lagar de så kallade fördragen. Det slår EG-domstolens generaladvokat i Laval-målet, Paolo Mengozzi, fast i inledningen av sitt utlåtande inför domstolens beslut i höst.
Samtidigt framhåller generaladvokaten strejkrätten som en grundläggande rättighet med starkt skydd i EG-rätten. Och han ger klartecken till den svenska modellen, med kollektivavtal som ser till att svenska regler för lön och andra grundläggande anställningsförhållanden gäller också för utländska företag som vill erbjuda tjänster i Sverige.

Mengozzi föreslår att EG-domstolen, när den tidigast i augusti i år fattar beslut i Laval-målet, slår fast att Sverige införlivat EU:s regler i utstationeringsdirketivet på ett godkänt sätt. Han ger också klartecken till, Lex Britannia, den ifrågasatta regel som tillåter konfliktåtgärder mot utländska företag även om de har kollektivavtal i hemlandet.
Samtidigt förslår han att domstolen ska lägga en omfattande uppgift på arbetsdomstolen (AD) att avgöra om blockaden var proportionell. AD ska, efter EG-domstolens utslag, reda ut om Byggnads blockad mot Laval un Partneri under hösten 2004 motiverades av ett allmänintresse, det vill säga att skydda de lettiska byggnadsarbetarnas intressen och/eller de svenska byggnadsarbetarnas rätt att försvara sina anställningsvillkor. Mengozzi kräver ett omfattande utredningsarbete för att säkerställa att blockaden inte i själva verket syftade till att diskriminera det lettiska företagets rätt att tillhandahålla tjänster i Sverige.

Båda parter i konflikten ser ljusglimtar i generaladvokatens yttrande.
– Det viktiga är att stridsåtgärderna måste vara proportionella och man måste också göra en avvägning om att det är en verklig nytta för arbetstagarna och det tycker jag är oerhörd framgång, säger Lavals advokat, Anders Elmér, till Sveriges Radio.
Byggnads väljer att framhålla rätten att använda konfliktvapnet.
– Det är väldigt glädjande för oss, säger Byggnads ordförande Hans Tilly till TT efter att ha tagit del av utlåtandet.
Byggnads advokat, Peter Kindblom poängterar att generaladvokatens yttrande inte innebär ett avgörande.
– I kontroversiella mål är det inte alls ovanligt att domstolens beslut skiljer sig från yttrandet, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Yttrande ger Byggnads blockad godkänt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig