info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Wibe lämnar s efter Laval

En av socialdemokraternas tyngsta EU-kritiker, Sören Wibe,lämnar partiet. Droppen blev händelserna efter Lavaldomen. Han anser att socialdemokraterna borde använt de maktmedel man har, för att rädda konflikträtt och kollektivavtal.

Sören Wibe har varit medlem i socialdemokratiska partiet i 25 år. Han lämnar nu partiet. Orsaken är att han anser att socialdemokratiska partiledningen fört arbetarrörelsen och svenska folket bakom ljuset. Lavaldomen är bara det
det senaste exemplet på att EU-projektet syftar till att förvandla Europas oberoende nationalstater till ett federalt Storeuropa, menar han i en debattartikel i DN.
För hans del gick gränsen i samband med Lavalfallet i EG-domstolen. Han drar sig till minnet löftena i samband med omröstningen om EU-medlemskap 1994. Socialdemokraternas linje var då att löner och stridsåtgärder, som strejker, inte ska beslutas på EU-nivå, säger han. Men nu menar han att de löftena svikits. Han ville att partiet skulle lägga fram krav för att säkra svensk arbetsrätt i samband med att Lissabonfördraget slutförhandlades 2007. Men det gjordes varken av den borgerliga regeringen eller socialdemokraterna. Nu, menar han, borde socialdemokraterna ta chansen att vägra att ratificera Lissabonfördraget, om man inte får de nödvändiga garantierna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det krävs en majoritet på 75 procent i riksdagen för att ratificera fördraget.

– Det skulle gå om vi satte hårt mot hårt. Vi borde kräva att få undantag om att svenska kollektivavtal gäller i Sverige, säger Sören Wibe och fortsätter.
-Annars sviks löftet till de svenska löntagarna. De har fått ett löfte att svenska kollektivavtal ska gälla i här.
Om man inte agerar, menar Sören Wibe, godtar Sverige att EG-domstolen lägger sig i avtal som slutits på svensk arbetsmarknad.
-Vi erkänner att domare i Luxemberg har rätt att sätta sig över regler och avtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter i Sverige.
Han hänvisar till att Danmark lyckades få in undantag vid tidigare förhandlingar om ett fördrag, Maastrichtfördraget. Sverige skulle lyckas med samma sak gällande Lissabonfördraget, hävdar han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Wibe lämnar s efter Laval

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig