info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vvs- och kylavtal klart

Ett nytt kyl- och vvs-avtal är klart för 20 000 personer. Byggnads och Vvs-företagen har enats om ett sammanslaget avtal.

Det nya avtalet följer industrins avtalsvärde på 6,8 procent och bygger på en sammanslagning av de gamla kyl- och vvs-avtalen. Enligt överenskommelsen ska arbetarna få med sig de bästa nivåerna av de två gamla avtalen. Och anställda som tidigare gått på kylavtalet får en förbättring i löneläget genom att deras löner i fortsättningen beräknas i en grupp där löneläget är högre.
Både arbetsgivare och facket är nöjda med att man kunnat enas.
–Det är viktigt att vi slagit ihop avtalen och har kunnat plocka med oss det bästa från båda, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.
-Vi är mycket nöjda med att vvs-branschen nu fått ett avtal som bygger på långsiktighet, säger Johan Mossling tf vd på Vvs-företagen.

Höjda lägstalöner

Avtalet löper från den 1 april 2013 till 31 mars 2016 och är uppsägningsbart det tredje året. Det innebär bland annat en ökad arbetstidsförkortning med två timmar från 37 till 39 timmar.
Torbjörn Hagelin är nöjd med att lägsta lönerna har höjts både inom vvs och kyla. För vvs-montörerna innebär det en höjning med fyra kronor till 142,50 kronor under det första året.
-Sammanlagt blir det 15 kronor för hela perioden för vvs-montörerna, säger han.
Avtalet innehåller också en förbättrad standard i byggbodarna genom att man skriver in samma standard som bland annat finns i byggavtalet. En nyhet, som också finns i det nya byggavtalet, är att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar skrivs in, efter förebild från Elektrikernas Installationsavtal. Det innebär att skyddsombudens ställning stärks då de och andra fackliga företrädare får större möjligheter att begära överläggningar om brister i arbetsmiljön.

Kan ändra arbetstiderna

Arbetsgivarna har bland annat drivit frågor om möjligheter att förändra arbetstiderna.
Till nyheterna hör nu möjligheten att göra lokala överenskommelser om arbetstider som avviker från avtalet. En representant för Byggnads region och ett enskilt företag kan ingå överenskommelser om detta.
En stridsfråga har varit möjligheten för företagen att göra skilda turordningområden, när företag har både entreprenad och serviceverksamhet. Sedan avtalet 2010 finns den möjligheten, men det har orsakat stridigheter. Där parterna inte kunnat enas har frågan slutligen gått vidare till en skiljenämnd. Men parterna har varit oeniga om vilka befogenheter nämden haft. I det nya avtalet regleras det, liksom hur den ska tolka i olika fall.
– Det innebär att vi fått bort den totala låsning som gällt sedan 2010. Vi har ett ärende i frågan i Arbetsdomstolen, AD och det drar vi nu tillbaka, säger Robert Jakobsson, förhandlingschef på Vvs-företagen.
En gemensam arbetsgrupp ska vidare se över lönebildningen i branschen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vvs- och kylavtal klart

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig