info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vvs-arnas 7 hemligheter

De senaste tjugo åren har vvs-montörerna stadig klättrat uppåt mot lönetoppen på bygget och nu ligger de i topp. Vi avtäcker sju hemligheter som gjort det möjligt.

För att få totalkoll på din lön – gå med i Facebook-gruppen ”Din lön på bygget”

1. Vatten, vatten, vatten …

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Att få dricksvatten genom att vrida på en kran är idag en självklarhet – det ska bara fungera. Men förutom att kunna dricka vatten kräver vi i dag vatten till allt fler saker: toa, dusch, värmesystem, sprinkler, kyla med mera. Allt är moderna bekvämligheter som det flesta knappt reflekterar över. Förutom vid ett tillfälle – när det inte fungerar. Då är det katastrof och i det läget är en vvs-montör hårdvaluta. Den moderna utvecklingen och jakten på ett bekvämt liv leder till att det finns en stadig, ökande efterfrågan på rörtjänster.

2. Kunskap är guld

Kunskapen om ackordslistan är hög hos vvs-montörerna. Förklaringen är enkel – de arbetar ofta i små lag. Inte så sällan är de bara ett par tre montörer på varje bygge vilket tvingar alla att mer eller mindre ta ansvar. Det leder i förlängningen till att de blir kunnigare om avtalet.

Rörmokarna tvingas även i stor utsträckning ta ansvar för det egna jobbet.

– Vi driver till stor del projekten själva. Vi kapar därmed en del kostnader för bolagen och det är klart att det spiller över lite på oss, säger Kalevi Mäkinen, rörmokare på Imtech i Stockholm.

Små lag leder till bra sammanhållning och vvs:arna har genom åren byggt upp en stark gemenskap.

– Vi står upp för varandra och håller ihop. Vi har en stark yrkesidentitet, vilket är en styrka för oss som kollektiv, säger Kalevi Mäkinen.

3. Ingen rädder för konjunkturspöket …

Mer än hälften av alla vvs-montörer jobbar med service. De åker ut på mindre reparationer, byter en cirkulationspump, en toastol eller utför underhållsarbete. Det är arbetsuppgifter som är återkommande dag efter dag. Som dessutom växer i takt med att vatten används till alltmer. Därför finns det alltid en grundläggande efterfrågan på vvs-montörer oavsett hur byggkonjunkturen ser ut i övrigt.

– Vi får aldrig de där riktiga dipparna när det gäller sysselsättningen och därmed blir det sällan någon större arbetslöshet bland vvs-montörerna. Och i förlängningen så påverkar det självklart även lönen eftersom det hela tiden finns en efterfrågan på rörmokare, säger Rolf Levin, ombudsman på Byggnads.

4. Låg Timelleffekt

Bygga om hemma har varit en populär trend under många år. Fler och fler blir sin egen hobbysnickare och utför diverse projekt i det egna hemmet. Men när det kommer till vatten och avlopp är det stopp. Här handlar det om försäkringar, om att det inte får börja läcka, om att hobbysnickaren inte har rätt verktyg för att kunna dra rör.

– Det är ju enklare att sätta upp några reglar och skruva dit lite gips. Att dra rör kräver lite högre kompetens, säger Christopher Artler, montör på Imtech.

Kollegan Kalevi Mäkinen tror att det handlar om att de flesta vill ta det säkra före det osäkra.

– Är det något strul med vattnet då ringer de flesta en riktig montör som har certifikat – det handlar om trygghet tror jag. De vill ha klara papper om det skulle bli någon läcka.

5. Certifikatet

Det tar många år att bli en fullfjädrad självgående vvs-montör. Först tre år på gymnasiet på vvs- och fastighetsprogrammet och sedan 3 400 timmar som lärling ute på bygget. Därefter ska det avläggas ett gesällprov under fyra dagar. De som godkänns får då ett branschcertifikat.

Certifikatet är centralt för vvs:arna och det efterfrågas självklart vid anställningar. De som inte har sina papper i ordning eller någon utbildning har svårt att komma in i branschen. Även slutkunderna är naturligtvis noga med att de som utför jobbet har rätt utbildning. Vem vill släppa in en icke godkänd montör i sitt eget badrum eller kök?

– Vi har nästan ingen bakvägsrekrytering och branschen hinner inte med att utbilda tillräckligt många. Därför finns det alltid en brist på montörer som har certifikat, säger Byggnads ombudsman Rolf Levin.

Sedan några år tillbaka finns det även något som heter ”Säker Vatteninstallation”. Det är branschens aktörer som tagit fram ett regelverk för att minska risken för vattenskador. Bolagen blir efter utbildning auktoriserade, vilket försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver i allt större utsträckning.

6. Ovärderlig simultanförmåga

Många vvs-montörer är sin egen chef. De som jobbar med service sköter jobbet
i princip helt själva. De är konsulter, arbetsledare och montör i en och samma person. De skriver till och med underlag till fakturan i många fall. Chefen behöver bara fakturera kunden. Det stora ansvaret gör att de har ett högt värde för arbetsgivarna och montörerna kan alltid vifta med kortet att de vill byta firma eller starta eget.

– De gör redan mycket av det arbete som de skulle göra om de körde eget. Så övergången skulle bli ganska enkel och då skulle det plötsligt bli en konkurrent till den tidigare arbetsgivaren. Det gör att arbetsgivarna måste vara aktsamma om sina anställda, säger Rolf
Levin.

7. Låg internationell konkurrens

På byggsidan har konkurrensen från andra länder ökat de senaste åren. Men samma sak gäller inte vvs-installationer. Visserligen godkänner Sverige, Norge, Finland och Island varandras vvs-certifikat, men det finns trots det inget större tryck från ickesvenska bolag. Vvs-montörerna i Sverige får i stor utsträckning behålla marknaden för sig själva.

– På industrirörsidan finns det en del jobb – raffinaderier och liknade – där det kan finnas internationell konkurrens, men det är också det enda. Det dyker sällan upp någon rörmontör från andra länder för att installera toastolar och dra vanliga rör på ett bostadsbygge, säger Rolf Levin.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vvs-arnas 7 hemligheter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig