info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Paulina vill ge kvinnor och unga mer makt

Män röstar på män och kvinnor blir inte lyssnade på i Byggnads, menar VVS:aren Paulina Johansson. Hon deltar i kongressen med flera förslag om ungdoms- och kvinnorepresentation – utan att få rösta.

Paulina Johansson på sin första Byggnadskongress. Foto: Kristian Borg

VVS-montören och ombudsmannen Paulina Johansson är på plats i Göteborg för sin första kongress. Hon är aktiv i region GävleDala och har skrivit hela fem motioner. Hon vill bland annat att kvinnonätverket Näta ska ha en adjungerad representant i regions- och förbundsstyrelsen.

– Vi i Näta har upplevt att vi inte alltid blir så lyssnade på. Vi vill bli tagna på allvar och det tror vi att vi blir om vi får en adjungerad plats i styrelsen, säger Paulina Johansson.

Läs också Rörisen Ricky kom inte till Narnia

Vad säger du om förbundsstyrelsens svar, att förslaget ruckar på den demokratiska strukturen?

– Jag delar inte den meningen. I en drömvärld vill vi förstås inte sitta som adjungerade utan vara en del av den demokratiska organisationen, men som det ser ut idag röstar män på män vilket gör det svårare för kvinnor att ta sig in och bli lyssnade på.

Paulina Johansson vill också att Byggnads ska satsa på regionala kvinnliga nätverk och att förbundet ska skärpa sin alkoholpolicy. Byggnads ska inte bjuda anställd personal, förtroendevalda eller medlemmar på alkohol, menar hon. Hon är också engagerad i ungdomsfrågor och vill att ungdomskommittén ska få utse en ersättare till Unga Byggares representant i förbundsstyrelsen.

Hittills verkar unga vara på frammarsch på kongressen, vad tycker du?

– Det tycker jag också, det är jättekul att se så många unga ombud och talarstolen upptas väldigt mycket av ungdomar. Det känns hoppfullt att de unga är så drivna och målinriktade i sina frågor.

Paulina Johansson har lagt många förslag till årets kongress – men har inte själv rätt att rösta eller tala för dem.

– Jag är bara åhörare, jag fick inte åka som ombud, valberedningen ansåg väl inte att jag var lämplig. Jag får sitta vid sidan av och lyssna glatt när mina motioner behandlas. Men jag får försöka prata med mina kamrater och se om de vill driva mina frågor.

Hur tror du att det går då?

– Det finns ett stöd från ganska många så jag hoppas att de driver mina motioner.

Vilken motion tror du mest på?

– Alkoholpolicyn tror jag går igenom. Näta-motionen har nog minst chans. De flesta ombud går nog på förbundsstyrelsens förslag, i så fall kommer vi att fortsätta driva frågan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Paulina vill ge kvinnor och unga mer makt