info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vill göra golven och taken giftfria

Lagstifta mot farliga kemiska ämnen i byggprodukter. Den uppmaningen har regeringen i veckan fått från Kemikalieinspektionen.

– Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön. Vi föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.
Erik Gravenfors har varit projektledare för ett regeringsuppdrag som nu lett fram till en rapport till regeringen. Uppdraget var att undersöka just behovet av nationella regler för farliga kemiska ämnen i byggprodukter. Syftet är att minska barns exponering för farliga ämnen.

Vill ha gränsvärden

I rapporten hänvisas till en studie där man identifierat 46 ämnen som används i byggprodukter i EU och Sverige och som är cancerogena, fortplantningsstörande, mutagena, misstänkt hormonstörande eller allergiframkallande.
Kemikalieinspektionen tycker att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter.

Finns i andra länder

Reglerna föreslås gälla byggprodukter som används för att konstruera vägg, golv och innertakssektioner. Liknande lagstiftning uppges redan finnas i EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien.
I rapporten slås fast att halterna av kemiska ämnen i bostäder, förskolor och skolor är relativt låga, men att mycket tyder på att samverkanseffekter ändå kan ge betydande hälsoeffekter.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vill göra golven och taken giftfria

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig