info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vill förenkla för serietillverkning

Lika regler ska göra det lättare att serietillverka hus. Det är tanken med ett uppdrag som regeringen nu tilldelat Boverket. Detta är en del av ett paket med ökat bostadsbyggande som mål.

I dag kan olika kommuners skilda sätt att tillämpa plan- och bygglagen innebära olika förutsättningar för att bygga likadana hus på olika ställen. Detta vill regeringen komma till rätta med för att underlätta serieproduktion i ett läge där bostadsbyggandet behöver öka. Därför får Boverket i uppdrag att se över kontrollen av serietillverkade hus.
– Såväl för leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor, säger bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson (mp) i ett pressmeddelande.
I pressmeddelandet konstateras att det kan vara ett sätt att sänka byggkostnader att göra det möjligt att återanvända till exempel ritningar, konstruktioner och utrustning i många projekt över hela landet.
Uppdraget är en del av det bostadspolitiska paket som regeringen presenterade i somras. Att göra en sådan här utredning var en av 22 punkter i paketet. Två av de 22 punkterna handlade om att sänka byggkostnaderna, detta var den ena medan den andra handlade om att Boverkets byggregler ska ses över i syfte att förenkla.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vill förenkla för serietillverkning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig