info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vibrationer skadar och slår ut på byggen – nu ska hanteringen granskas

Vibrationer skadar många byggnadsarbetare svårt- trots stränga regler. Byggnads skyddsombud ska därför under en vecka granska hur vibrerande verktyg och maskiner hanteras på landets byggen.

Vibrationsskador är idag den vanligaste godkända arbetssjukdomen, visar statistik från AFA Försäkring. Bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest utsatta. Och trots att reglerna är hårda för att förhindra skador, har forskare på senare år slagit larm om att de som skadas blir allt fler och allt yngre. Det har Byggnadsarbetaren rapporterat om.
I vecka 43 har Byggnads sin årliga arbetsmiljövecka. I år har man bestämt att temat blir just vibrerande verktyg och maskiner.
– Det är så många byggnadsarbetare som skadas för livet och som slås ut från arbetsmarknaden på grund av vibrationer. Så mycket som hälften av alla arbetssjukdomar i byggsektorn är orsakade av vibrationer, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström.

Vad kommer ni att göra ute arbetsplatserna?
– Skyddsombuden kommer att sprida information om riskerna och granska hur hanteringen av maskiner och vibrerande verktyg sköts. Det finns ju regler om hur arbetet med maskinerna får gå till, om riskbedömningar och medicinska kontroller. Men vi befarar att de ofta inte följs, säger Ulf Kvarnström.

Läs också Här är verktygen som ger vibrationsskador

LÄS MER:
De är offer för vibrationerna

Målet minska skadorna

Byggnads har 3 400 skyddsombud ute på arbetsplatserna och 110 regionala skyddsombud. Tanken är att så många som möjligt ska vara ute på byggena och följa upp hur hanteringen går till med hjälp av checklistor. Allt ska sedan rapporteras in till förbundet.
– Vi hoppas att detta ska leda till en förbättrad hantering av vibrerande maskiner och verktyg och till att byggnadsarbetare får veta hur farligt arbete med vibrationer är, hur illa de kan skadas. Målet är att minska skadorna, säger Ulf Kvarnström.
Vibrationer kan ge allt från vita fingrar, till svåra nerv-, led- och muskelskador. Det tar sig uttryck i domningar, känselbortfall, smärta och att man blir kraftlös, klumpig och tappar saker. Händerna kan bli helt obrukbara. Skadorna stannar ofta för livet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vibrationer skadar och slår ut på byggen – nu ska hanteringen granskas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig