info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vibrationer ökar risken för hjärtinfarkt

Den som utsätts för vibrationer löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt. Sambandet, som inte tidigare varit dokumenterat, slås fast i en avhandling av Bodil Björ.

Det är känt att damm och buller ökar risken för hjärtbesvär. Nu har civilingenjör Bodil Björ, vid yrkesmedicinska enheten på Umeå universitet, funnit att också vibrationer ökar risken för hjärtinfarkt.
– Jag har hittat en överrisk. Risken att insjukna i hjärtinfarkt är 60 procent högre för den som varit exponerad för vibrationer, säger Bodil Björ.

Hon presenterar sina forskningsresultat i en licentiatavhandling den elfte januari. I avhandlingen redovisar hon resultaten av en registerstudie bland 475 personer som drabbats av hjärtinfarkt. De har fått svara på frågor och svaren ligger till grund för slutsatsen om förhöjd risk för dem som utsatts för vibrationer.
I avhandlingen ingår också en experimentell studie där personer utsatts för vibrationer och buller samtidigt som deras hjärtfrekvens registrerats. Studien visar att vibrationer minskar kroppens förmåga att återhämta sig. De som utsatts för vibrationer har påverkats så att kroppen fått försämrad förmåga att slappna av.
– Jag brukar beskriva det som att kroppens förmåga att bromsa minskar. Det är tidigare känt att kroppens broms är viktig för att minska risken för hjärtinfarkt, säger hon.

Bodil Björ tycker att resultaten är spännande och hon vill därför fortsätta med en studie bland gruvarbetare. Det är en grupp som utsatts för mycket vibrationer samtidigt som deras hälsa har följts och kartlagts under en längre tid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vibrationer ökar risken för hjärtinfarkt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig