info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Vi vill ha en specialiserad arbetsförmedling"

Inrätta en särskild arbetsförmedling för arbetsgivare och arbetssökande i samhällsbyggnadssektorn. Det föreslår företrädare för fem fackförbund och åtta branschorganisationer, bland annat Byggnads, i ett brev till arbetsmarknadsministern.

En bättre matchning behövs för rekrytering av arbetskraft, menar representanter för fem fackförbund, och åtta branschorgansiationer, inom bygg- anläggnings- och installationsbranschen.

Svårt få tag på rätt personer

I brevet till arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, samt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, beskrivs en situation där arbetsgivare har svårt att få tag på utbildad arbetskraft via arbetsförmedlingen. ”Drygt 30 000 arbetslösa med inriktning mot arbete i byggsektorn finns i registret hos arbetsförmedlingen men via våra kontakter med Arbetsförmedlingen vet vi att 30 procent av dessa sökande inte har rätt kompetens” skriver bransch- och fackföreträdarna och efterlyser specialkompetens hos arbetsförmedlarna samt bättre kännedom om, och kontakter med branchorganisationerna i byggsektorn. Negativa erfarenheter från Arbetsförmedlingen har lett till att många företag numera enbart förlitar sig på kontakter, vid rekrytering av personal, skriver företrädarna.

Koncentrera resurserna

I brevet föreslås att Arbetsförmedlingen koncentrerar sina resurser, för att bättre kunna möta behoven i byggsektorn, och man vill att Arbetsförmedlingen bygger upp en specialiserad verksamhet motsvarande den som finns för arbetsgivare och arbetstagare inom bland annat kultur- och sjöfartsområdena. Brevet skickades idag till Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, samt till Arbetsförmedlingens styrelse.
De som undertecknat brevet är fackordförandena i Byggnads, Seko, Svenska Målareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Byggcheferna-Ledarna, samt företrädare för branschorganisationerna VVS Företagen, Entreprenörföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Sveriges Byggindustrier, Elektriska Installatörsorganisationen, och Svenska Teknik& Designföretagen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Vi vill ha en specialiserad arbetsförmedling"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig