info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Västernorrlands län har sämst olycksstatistik

Västernorrlands län ligger sämst till i statistiken över arbetsolyckor inom byggbranschen. Totalt inträffade 124 arbetsolyckor med sjukfrånvaro i Västernorrland 2006. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket redovisar varje år antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar uppdelat på olika län. Inom byggsektorn ligger Västernorrlands län sämst till i statistiken när det gäller olycksfall per 1000 förvärvsarbetande. I Västernorrland inträffade 16 arbetsolyckor per 1000 förvärvsarbetande. Näst efter Västernorrland kommer Jönköpings och Västerbottens län med 15 arbetsolyckor per 1000 förvärvsarbetande inom bygg.
Om man räknar ihop antalet anmälda arbetsolyckor i dessa tre län blir det totalt 363 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Länen har 50 procent fler olyckor, i jämförelse med de regioner som ligger bäst till.
De som klarade sig bäst var Gävleborg, Dalarna och Kalmar med 10 arbetsolyckor per 1000 förvärvsarbetande.

Även när det gäller anmälda arbetssjukdomar ligger Västernorrlands län sämst till jämfört med övriga, med 8 fall per 1000 förvärvsarbetande. I siffror blir det 66 fall. Arbetssjukdomar är exempelvis skador på grund av buller, vibrationer, och upprepade tunga lyft.
Snittet inom byggsektorn är 4 fall på 1000 förvärvsarbetande, och de län som har minst antal anmälda arbetssjukdomar, bland andra Kalmar, Södermanland och Uppsala, hade bara 3 fall per 1000 förvärvsarbetande.
I hela landet anmäldes 3127 arbetsolyckor inom byggbranschen 2006. Branschen ligger högre än andra sektorer. När det gäller arbetssjukdomar gjordes 1080 anmälningar inom byggsektorn.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Västernorrlands län har sämst olycksstatistik

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig