info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Varning för takskottningkaos

Snökaos har intagit landet och för takskottarna väntar bråda dagar. Men plötsliga arbetstoppar riskerar att leda till att oseriösa aktörer får utrymme i en bransch som tidigare brottats med säkerhetsproblem.

Vintern har tagit ett stadigt grepp om landet. I Stockholm har november inte bjudit på liknande snömängder sedan mätningarna inleddes år 1905. Även i Visby, Härnösand och Vänersborg tangerar snöfallet rekordnivåer från förra seklets början.
Mycket snö innebär mycket takskottning. Men arbetstoppar innebär också en öppning för mindre seriösa aktörer.
‒ Om man är i Stockholm är det bara att kolla ut genom fönstret för att förstå, säger Christer Härjelin, plåtslagare och Byggnads representant i samverkansgruppen Taksäkerhetskommittén.
‒ Det kommer att finnas behov av väldigt mycket folk under en period och då finns det utrymme för oseriösa företag att ta på sig samma jobb som de seriösa. Och de som har fastigheterna är ju mest intresserade av att få bort snön.
Byggnadsarbetaren har tidigare granskat takskottningen under vargavintern 2009. Då arbetade asylsökande utan erfarenhet av takarbete under livsfarliga förhållanden och för löner som låg på svältnivå. LÄS MER:
Kyrkan betalade svart ur kollekten

Snöskottarna som riskerar livet på taken

Sedan dess har säkerheten generellt blivit bättre. Arbetsmiljöverket har uppdaterad sina föreskrifter och infört möjligheten att utfärda sanktionsavgifter. Samtidigt har branschens aktörer bedrivit ett aktivt säkerhetsarbete. Plåt & Ventföretagen driver sedan fyra år utbildningsprojektet Skotta säkert. Hittills har över 6 000 arbetstagare licensierats efter att ha fullgjort utbildningen.
‒ Branschen var inte den mest seriösa. Det skedde en del olyckor, främst på tredje man när det föll ned saker på dem, och det behövdes en uppstramning, säger Alexander Iliev, förbundsjurist och ansvarig för Skotta säkert.
Han menar att projektet höjt säkerhetsnivån och att det i dag finns fler kvalificerade entreprenörer att tillgå.
‒ Det ser bättre ut nu än då, men om det är tillräckligt bra än kan man bara sia om, säger Alexander Iliev. Man kan ju räkna ut själv vad som händer om alla seriösa företag är upptagna, men det enklaste sättet att råda bot på problemet är att fastighetsägaren tar sitt ansvar och i ett tidigt skede knyter upp en seriös entreprenör.

Arbetstoppar en riskfaktor

Anna-Carin Nordlund, inspektör på Arbetsmiljöverket, har följt branschens utveckling under lång tid och delar uppfattningen att säkerheten har förbättrats. Samtidigt, påpekar hon, är arbetstoppar en riskfaktor inom alla branscher.
‒ Det kommer in människor med mindre erfarenhet när man hyr in i flera led. Så var det under tidigare snövintrar. Det var många som inte jobbat som snöskottare förut och självklart finns det aktörer som ser en möjlighet att tjäna pengar kortsiktigt.

Takskottning ‒ detta gäller:

  • Fastighetsägaren ansvarar för att taket skottas och att rätt säkerhetsansordningar finns på taken.
  • Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetet utförs enligt gällande regler i föreskrifterna om bygg- och anläggningsarbete. Bland annat ska takets säkerhetsanordningar undersökas innan arbetet påbörjas.
  • Arbetsgivaren ska också tillhandahålla godkänd personlig skyddsutrustning ‒ fallskydd, skyddsglasögon och hjälm ‒ samt kontrollera att utrustningen används.
  • Takskottning får inte utföras som ensam­arbete.

Källa: Arbetsmiljöverket

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Varning för takskottningkaos

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig