info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Varnar för brandskum

Byggnads varnar för ett farligt brandskyddsskum. Det misstänks vara cancerframkallande och kan orsaka astma och allergi.

Det handlar om polyuretanskummet Guard PU NBS Foam 586 från Dana Lim som upptäckts på flera byggen i Skaraborg.
-Det har i flera fall använts av byggnadsarbetare helt utan skydd och de har också använt det utan att känna till riskerna. Jag trodde knappt att man använde material med isocyanater längre eftersom det är känt att de är så farliga, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Anders Fransson.

Allvarliga skador

Skummet används vid fogar som måste stå emot brand, till exempel runt fönster och vid branddörrar. Det misstänks orsaka cancer, enligt produktens säkerhetsdatablad. Men det kan också ge flera andra allvarliga skador som allergiska hudreaktioner, samt allergi, -astmasymtom och andningssvårigheter då man andas in ångorna. Det kan också ge organskador vid längre och upprepad exponering. Det irriterar både ögon och hud. Produkten innehåller diisocyanater. Det är väl känt att personer som är känsliga för det kan få allergiska reaktioner.

Jobbade med brandsäkerhet

Byggnadsarbetaren har varit i kontakt med skyddsombudet på ett av företagen där man använt materialet. Det skedde i samband med arbete med dörrar som måste stå emot brand. Han vill dock avvakta med kommentarer tills Arbetsmiljöverket är klar med sin utredning om användningen. På hans företag uppmärksammades ett fall där en anställd kände att det hettade i huden då han använde skummet. Då togs säkerhetsdatablad fram och först då fick personalen veta om riskerna och företaget kopplade in företagshälsan samt Arbetsmiljöverket. På samma företag har flera ytterligare personer arbetat med produkten i trånga rum i en till två veckor. Numera används inte produkten där längre.

Ska läkarundersökas

Arbetsmiljöinspektör Barbro Nilsson, utreder användningen.
– Alla som ska arbeta med den här typen av produkter ska först genomgå en läkarundersökning. Har man anlag för allergi är det inte lämpligt att man jobbar med produkten, säger hon.
Hon påpekar också att de som arbetar med isocyanater ska få tillräcklig utbildning och använda skyddsutrustning.
I samband med Byggnads Arbetsmiljövecka hittades också samma skum på flera arbetsplatser.
– Det är otroligt viktigt att byggnadsarbetarna får veta farorna med den här produkten. Arbetsgivaren bör välja något mindre farligt, säger Anders Fransson.
Vi söker tillverkaren för kommentarer.
Läs mer:
”Man behöv
er skydda sig”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Varnar för brandskum

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig