info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Var tredje saknar företagshälsa

Över 30 procent av byggnadsarbetarna saknar företagshälsa eller vet inte om de har någon, enligt en enkätundersökning Byggnadsarbetaren gjort. Detta trots att tempot och kraven är högre än någonsin på byggena.

Alltfler byggnadsarbetare vittnar om att de mår dåligt av ett ökat tempo och en ökad psykisk press på jobbet. Samtidigt slits fler byggnadsarbetare ut av belastningsskador. Företagshälsan skulle kunna fånga upp och slå larm om problemen men många byggnadsarbetare saknar företagshälsovård.
68 procent av de anställda byggnadsarbetarna har företagshälsa, enligt den enkätundersökning Byggnadsarbetaren gjort. 22 procent har ingen företagshälsa och tio procent vet inte om de har någon. Företag som har kollektivavtal men ingen företagshälsa, bryter mot avtalet. Alla företag som har kollektivavtal med Byggnads, har förbundit sig att ge anställda företagshälsovård.

I Byggnads kollektivavtal finns regler med minimikrav för företagshälsan.
* Hälsoundersökningar ska göras minst vart tredje år.
* Företagshälsa ska handlas upp efter behoven på det enskilda företaget. Innehållet i avtalet ska tas fram i samråd mellan de anställda och arbetsgivare.
* Vilken företagshälsa man ska ha avgörs av företagets arbetsmiljö, typ av produktion, sjukfrånvaro, arbetsolyckor med mera.
Företagshälsan ska hjälpa den enskilde byggnadsarbetaren men måste också se system i företagets hälsoproblemen och komma med förslag om hur det ska bli bättre.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Var tredje saknar företagshälsa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig