info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Var tionde har mobbats på jobbet

Var tionde byggnadsarbetare har utsatts för mobbning på sin arbetsplats. Var fjärde byggnadsarbetare känner till fall av kränkande särbehandling på sina arbetsplatser. Det visar en ny enkät från Byggnads utredningsenhet.

Enkäten har gjorts bland cirka tusen medlemmar i förbundet. Den vanligaste formen av mobbning är förtal som svärtar ner eller förlöjligar.
En tredjedel av fallen orsakas av kränkande särbehandling från arbetsledningen, andra vanliga orsaker är; förolämpande utfrysning, kommentarer om utseende och beteende, samt att information medvetet undanhålls.

Två tredjedelar anger att arbetskamrater utfört mobbningen och i drygt hälften av fallen är det arbetsledningen. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det är arbetsgivaren som enligt lag och föreskrifter ska förebygga och åtgärda en dålig psykisk arbetsmiljö.

Mobbningen drabbar de svagaste på arbetsmarknaden. Framförallt är det lärlingar och nyanställda, samt äldre som mobbas och utsätts för kränkande särbehandling.
Men mobbningen drabbar också bland annat personer av utländsk härkomst. I tal är de inte så många men de är klart överrepresenterade med tanke på hur få de är i branschen.

– Det är oacceptabelt att det förekommer mobbning överhuvudtaget. Men den här enkäten visar att det tyvärr verkar vanligare än vad man tror, säger Leif Wall, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Byggnads förbundskontor.

Arbetsgivaren har den stora och lagenliga skyldigheten att hindra och åtgärda mobbning. Enligt föreskriften om kränkande särbehandling ska arbetsgivaren planera och organisera arbetet så att mobbning förebyggs, samt klargöra att det inte accepteras på företagets arbetsplatser. Arbetsgivaren ska också ha rutiner för att fånga upp kränkningar och se till att de blir utredda och åtgärdas. Det är också chefernas arbete att ge den som utsatts hjälp och stöd.

Facket har ett mer allmänt ansvar för att motverka mobbning och bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter på området. Som facklig organisation har man också ett moraliskt ansvar att agera som ett föredöme. Inom Byggnads är man nu i slutskedet av en ny policy mot mobbning och kränkande särbehandling. Den har arbetats fram efter kongressbeslut och ska formellt behandlas i organisationen.

I policyn står bland annat att mobbning strider mot allt vad facket står för. Man slår fast att det alltid är den utsatte som avgöra vad som är acceptabelt och att ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats. Policyn innehåller också en handlingsplan mot mobbning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Var tionde har mobbats på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig