info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vägverket riskerar åtal för buller

Stockholms miljöförvaltning utreder om den ska åtalsanmäla Vägverket för alltför mycket buller vid byggnadsarbetena på Södra länken i Stockholm.

Miljöförvaltningen anser att bullernivån varit för hög, vidare att arbeten också skett vid otillåtna tider på dygnet.
Miljöförvaltningen utreder nu internt om bullerstörningarna varit av den art att en anmälan krävs enligt miljöbalken.
Det har varit mycket klagomål från boende i området över arbetena vid Södra länken i Stockholm. Därför ska Stockholms miljöförvaltning ta en diskussion med Vägverket om hur man ska kunna minska bullerstörningarna.
Det är främst stomljudsbuller som de närboende störs av. Att det blir bullrigt vid en sådan här arbetsplats är känt sedan tidigare och därför ska de som har för hög bullernivå inomhus erbjudas att tillfälligt byta bostad.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vägverket riskerar åtal för buller

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig