info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vägarbetare vill ha ökad polisövervakning

Åtta av tio vägarbetare tycker att trafikanterna är dåliga på att respektera hastighetsgränserna vid vägarbete. Det visar en undersökning som Vägverket Region Norr gjort i sommar.

30 kilometer i timmen används i allt större utsträckning vid vägarbete för att minska antalet olyckor. Men samtidigt tycks allt fler bilister strunta i att följa hastighetsbegränsningar i samband med vägarbete. Åtminstone upplever arbetare i Norr och Västerbottens län det så. Vartannat år, sedan 1997, har Vägverket Region Norr låtit vägarbetare svarat på enkätfrågor om trafiken.
Åttio procent av dem som deltagit i årets undersökning tycker att bilisterna respekterar hastighetsbegränsningen dåligt eller mycket dåligt. 1999 var den siffran sextio procent.

Årets enkät omfattar 146 vägarbetare, varav tre var kvinnor. Alla hade jobbat med vägarbete i mer än fem säsonger/år.
Cirka 40 procent anger att de dagligen eller någon gång per vecka upplever incidenter med trafikanter som kunnat leda till en olycka. Tio procent har själva varit med om någon olycka, mestadels är det materiella skador som uppkommit. 35 procent upplever att trafikanterna sällan eller aldrig håller bra sidoavstånd när de passerar ett vägarbete. Undersökningen redovisar arbetarnas egna förslag till förbättringar, och för att öka trafikanternas respekt för sidoavstånd, tycker de flesta att avsmalning av körbanan samt mer utrymme till vägarbetarna, är den bästa åtgärden. På frågan hur man kan få trafikanterna att respektera hastighetsbegränsningarna är ökad polisbevakning och fysiska hinder på vägen, den lösning som flest arbetare förordar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vägarbetare vill ha ökad polisövervakning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig