info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Utökat pendlingsstöd får ris och ros

Byggnads ger både ris och ros till förslaget om utökat pendlingsstöd. Utökad tidsperiod får pluspoäng medan begränsningen till en pendlingsperiod per åtta år anses obegripligt.

Byggnads har nu lämnat in sina åsikter på det förslag till utökat pendlingsstöd som lades fram i april. Byggnads anser att det finns positiva delar i förslaget men att det fortfarande finns brister som tyder på bristande förståelse för villkoren i branschen.
Förslaget innehåller en höjning av den maximala ersättningen för dagpendling, från 1 200 kronor till 2 200 kronor per månad. Utredaren vill också införa ett kontant bidrag på 1 200 kronor per månad för veckopendling, för att täcka en del av kostnaden för dubbelt boende. Utöver detta finns det ett förslag om att utöka den tidsperiod som pendlingsstöd kan utgå från sex månader till högst två år.

Byggnads välkomnar dessa förslag med motivet att de är steg på vägen mot ett system som på ett enkelt sätt gör det möjligt för byggnadsarbetare att pendla till jobb och åka hem under veckosluten.
Däremot protesterar Byggnads mot förslaget att pendlingsstöd ska kunna utgå endast en gång under en åttaårsperiod. ”Förslagsställaren verkar utgå från att byggnadsarbetarna, efter en första pendlingsomgång, ska byta bransch eller yrke”, skriver Byggnads i sitt remissvar.
Byggnads pekar på att tolv procent av förbundets medlemmar har mer än tolv mil till jobbet, enkel väg.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Utökat pendlingsstöd får ris och ros

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig