info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uthyrning av mark kan sänka byggkostnader

Höga markpriser är en av orsakerna till att nyproduktionskostnaderna för flerbostadshus har ökat snabbt de senaste åren. – Byggkostnaderna kan sänkas om kommunerna hyrde ut marken i stället för att sälja den, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Nyproduktionskostnaderna per kvadratmeter har ökat med drygt 75 procent sedan 1995. 2001 uppgick kostnaden till 19 800 kronor per kvadratmeter. Det visar en rapport från Sveriges Byggindustrier.
Det är framför allt i storstadsregionerna, i Malmö och Stockholmsregionerna, som ökningarna har varit kraftiga.
En betydande del av ökningen förklaras med kostnadsökningar i samband med enstaka större projekt.
De kostnadsposter som har ökat snabbast sedan 1995 är materialpriser (18%), lönekostnader(27 %)och mark(169 %).
Även här har markkostnaderna ökat snabbast i storstäderna. I Stor-Stockholm steg markpriserna med 359 % mellan 1995 och 2001.
För att sänka markkostnaderna föreslår Lars Jagrén, chefsekonom, på Sveriges Byggindustrier att man ska sänka byggmomsen och att kommunerna skulle hyra ut marken i stället för att sälja den vid byggandet av hyresrätter.
Detta skulle hålla tillbaka byggkostnaderna.
Rapporten visar också att svenska byggkostnader inte är höga i ett europeiskt perspektiv.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uthyrning av mark kan sänka byggkostnader

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig