info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Utesluten ur a-kassan – kryssade inte föräldraledig

Byggnads a-kassa har uteslutit en medlem som uppgett sig vara arbetslös, trots att han fått föräldrapenning för samma period. Nu har ärendet nått sista instans.

Det är viktigt att kryssa rätt, enligt ett fall som gått till Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Mostphotos

I tidrapporterna till Byggnads a-kassa uppgav medlemmen att han var helt arbetslös. Men byggnadsarbetaren hade fått hel föräldrapenning för samma tid.

Det handlade endast om totalt sex dagar. Men a-kassan beslutade att utesluta medlemmen. Det rörde sig om flera tidrapporter som fyllts i felaktigt och den arbetslöse hade vid ett tidigare tillfälle blivit återbetalningsskyldig för samma sak – att ha kryssat arbetslös, trots att han fått föräldrapenning. Medlemmen borde också ha rättat de oriktiga uppgifterna, enligt a-kassan.

Mannen menade att det inte hänt av uppsåt eller oaktsamhet. Han ansåg att beslutet om uteslutning var alltför strängt i förhållande till händelsen och att åtgärden strider mot proportionalitetsprincipen.

Den arbetslöse byggnadsarbetaren överklagade till förvaltningsrätten – som ansåg att a-kassan hade gjort rätt. Det ställs höga krav på den som fyller i tidrapporter. Medlemmen hade varit ”åtminstone grovt vårdslös genom sitt handlande” då han inte informerat om att han fått föräldrapenning.

Byggnadsarbetaren överklagade till kammarrätten som avslog yrkandet och nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver en arbetssökande stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket man alltså inte gör när man är föräldraledig.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Utesluten ur a-kassan – kryssade inte föräldraledig