info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Utbildningspengar slut i förtid

75 miljoner kronor satsades på arbetsmiljöutbildning. Men pengarna som skulle räcka fram till 2018 tog slut redan i år.

I slutet av 2015 beslutade LO, PTK och Svenskt Näringsliv att satsa 75 miljoner kronor av gemensamma Afa-medel på en arbetsmiljöutbildning för arbetsmiljöombud, skyddsombud och chefer. Intresset visade sig vara större än förväntat.
‒ Bara senaste veckan har det kommit in 1 254 ansökningar, säger Camilla Arvenberg på Afas presstjänst.
Pengarna som var tänkta att räcka fram till utgången av 2018 har redan tagit slut och Afa Försäkring har nu slutat ta emot nya ansökningar till utbildningen.
‒ Jag tycker man ska tolka det som en framgång, säger Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO med ansvar för arbetsmiljöfrågor, om att satsningen nu avslutas i förtid.
‒ Det finns ett stort behov av arbetsmiljöutbildningar och att pengarna gått åt är kopplat till detta behov.

Nio av tio var chefer
Drygt 19 000 personer har redan deltagit i eller ska delta i arbetsmiljöutbildningen innan årets slut. Av dessa har nio av tio kommit från arbetsgivarsidan.
‒ 90 procent av de här pengarna har gått till chefer och arbetsgivare och 10 procent till LO:s skyddsombud. För LO:s del är det ungefär lika många som gått utbildning nu som tidigare, säger Berit Müllerström.

”Bättre för medlemmarna”
Något problem med att merparten av medlen i den gemensamma satsningen kommit arbetsgivarsidan till del kan Berit Müllerström inte se.
‒ Vi kan försvara att också arbetsgivarna utbildar sig, då blir det bättre för förbundens medlemmar. Arbetet gynnas av att man har samma kunskapsnivå.
Hon påpekar också att ansvaret för att trygga en god arbetsmiljö även fortsättningsvis vilar på arbetsgivarna.
‒ Pengarna i den här extra satsningen är slut men arbetsgivaren ska fortfarande betala arbetsmiljöutbildning, säger Berit Müllerström.

19 154 personer har eller kommer att delta i arbetsmiljöutbildningen innan årets slut.

3 050 ansökningar har beviljats stöd.

6 716 utbildningsdagar har anordnats.

Källa: Afa Försäkring.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Utbildningspengar slut i förtid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig