info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppskattade skyddsombud hotade

De lokala skyddsombuden behöver bli yngre och få mer pengar. Verksamheten måste utvecklas med bland annat mer utbildning för de verksamma. Ändå känner sig många uppskattade. Det framgår av en ny LO-rapport.

LO har tillsammans med Statistiska centralbyrån frågat 730 regionala skyddsombud om deras arbete och erfarenheter. Slutsatserna är bland annat att de flesta arbetsgivare tycker skyddsombudens arbete är bra och att de är till stor hjälp för att utveckla arbetsmiljöer och förebygga arbetsskador. Positivt är också att skyddsombuden når ut till småföretag med sin arbetsmiljökunskap. De tillfrågade tyckte dock att fler skyddsombud måste värvas eftersom medelåldern idag är 51 år. Dessutom behövs mer pengar till verksamheten, eftersom små arbetsplatser ökat från 180 000 till 270 000 på bara tio år. I och med att arbetsuppgifterna blir fler och svårare ställs också högre krav på de lokala skyddsombuden. För att klara detta krävs mer utbildning inom bland annat arbetsorganisation och konflikthantering.
Ulla Lindkvist, LO:s andra vice ordförande, ser den borgerliga regeringen som ett hot mot en förbättring för skyddsombuden.
– De regionala skyddsombuden gör insatser som gynnar samhället genom att arbetsmiljöerna blir bättre. Därför är det rimligt att regeringen ger pengar till funktionsutbildning. Det är pengar som funnits men tagits bort av den borgerliga regeringen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppskattade skyddsombud hotade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig