info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Upphandlare kan ställa miljökrav"

Både fack och storföretag efterfrågar tuffare miljökrav från byggupphandlare. Utrymme för att ställa kraven finns, enligt Jens Johansson, sakkunnig på Upphandlingsmyndigheten.

I sin rapport inför FNs klimatmöte som nu börjat i Paris skriver de internationella trä- och byggfacken bland annat om att man vill se mer krav på miljöfrågan från upphandlingshåll. I intervjuer med Byggnadsarbetaren har även Skanskas och NCCs hållbarhetschefer lyft fram offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att förbättra branschens klimatarbete.
Jens Johansson är sakkunnig på Upphandlingsmyndigheten, just gällande offentlig upphandling och miljöaspekter inom bygg. Vi frågade honom om det finns lagligt utrymme för att ställa krav gällande miljön när man upphandlar.
– Absolut, säger han.

EU-direktiv betonar miljön

Till våren ska svenska upphandlingslagar anpassas efter nya EU-direktiv. Direktiven betonar bland annat möjligheten att ställa miljökrav.
– Men rent praktiskt innebär det inte så jättestor skillnad, säger Jens Johansson.
Han menar att utrymmet för att ställa miljökrav kommer förtydligas, men att det finns redan i dag. Han säger att bilden är splittrad gällande i vilken utsträckning det utrymmet används i upphandlingar, det varierar med bland annat storleken på de organisationer som köper byggtjänster.

Färdiga kriterier finns

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram färdiga kriterier som man kan använda för att ställa upphandlingskrav. De handlar om delar av bygget, så som materialvalet eller det färdiga husets energiförbrukning, bit för bit. Men det finns inte kriterier som omfattar hela livscykeln för materialet eller byggnaden, alltså den sammantagna bilden från att materialet tas fram till att byggnaden tjänat ut. Man tittar på möjligheten att få med sådana krav framöver.

Splittrad bild av energiåtgång

EU-direktiven som nu ska in i svensk lag tydliggör just möjligheten att ställa krav ur livscykelperspektiv.
Både NCCs hållbarhetschef Christina Lindbäck och Skanskas hållbarhetschef Johan Gerklev har i tidigare artiklar konstaterat att man hittills haft fokus på hur mycket energi som kommer gå åt i den färdiga byggnaden. De menar att man nu blivit relativt bra på den delen, att man behöver skifta fokus till att se över hela byggprocessen.
Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten säger dock att det är en sanning med modifikation att man kommit långt med att bygga så att driften blir energisnål.
– Det är en väldigt splittrad bild. Det finns byggnader som är väldigt bra och det finns byggnader som fortfarande byggs som är ganska dåliga och som är misslyckanden i förhållande till vilka ambitioner man hade, säger han.
Han konstaterar att det finns lägsta nivåer i vissa miljöcertifieringar som utfärdas bara man uppfyller Boverkets byggregler, eftersom det inte är självklart att man lyckas med det.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Upphandlare kan ställa miljökrav"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig