info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppgång bruten för arbetsskador

AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport visar att långvarig sjukfrånvaro fortsätter att öka. Samtidigt har ökningen av allvarliga arbetsskador stannat av.

Rapporten från AFA Försäkring gäller för 2014. Den visar att uppgången av allvarliga arbetsskador som ökat konstant sedan 2009 stannat av och nu ligger på samma nivå som året innan – 2013. Under 2014 inträffade 10 500 allvarliga arbetsskador. Statistiken visar att nästan dubbelt så många män som kvinnor drabbas av allvarliga olycksfall och förklaringen är att män i större utsträckning jobbar i branscher med hög olycksfrekvens. Den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsskador är fallolyckor. Till exempel från stegar och byggnadsställningar. Bland männen är det byggnadsarbetare och träindustriarbetare som löper störst risk att drabbas av en allvarlig olycka. Bland kvinnor trä­industriarbetare och poliser. Med en allvarlig arbetsolycka menas en olycka som har lett till minst 31 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet.

Uppgång för sjukskrivningar

Antalet sjukskrivningar som är kortare än 30 dagar fortsätter däremot att öka.
– Ökningen av olycksfall som har lett till kortare sjukskrivning kan förklaras på flera sätt. Anmälningsprocessen har förenklats och det har blivit möjligt att anmäla skador digitalt. Dessutom har arbetsmarknadens parter genomfört ett antal kampanjer för att öka kännedomen om försäkringarna, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen på AFA Försäkring.
Även långvariga sjukskrivningarna fortsätter att öka. Främst är det kvinnor som drabbas. 2009 var antalet sjukskrivna kvinnor 24 000 och 2014 hade antalet ökat till 42 000. För män gäller siffrorna 16 000 år 2009 och 22 000 år 2014. Dessutom har längden på sjukskrivningarna ökat. För kvinnor var medianlängden för de långa sjukfallen 299 dagar 2014. För männen 239 dagar.
– Att längden på sjukfallen har ökat kan förklaras med att andelen psykiska diagnoserna har ökat och generellt innebär de en längre sjukskrivningstid än övriga diagnoser, säger Anna Weigelt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppgång bruten för arbetsskador

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig