info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppåt för bostäder - nedåt för anläggning

Konjunkturinstitutets barometer för augusti visar att bostadsbyggandet ökar, medan väg- och anläggningsbyggandet minskar.

Varje månad går konjunkturinstitutet ut med en enkätundersökning till 150 byggföretag som får svara på olika frågor kring byggande. 18 procent av företagen uppger att byggandet ökar, 77 procent att det är oförändrat och fem procent att det minskar.
– Det är en måttlig ökning av byggandet och en mindre ökning än förra månaden, säger Pekka Kääntä, ekonom på konjunkturinstitutet.
Men det finns skillnader mellan olika verksamhetsområden.
Enkäten visar att företag inom bostadsbyggande ser en påtaglig tillväxt i byggande, sysselsättning och anbudsstock. Husbyggandet har dämpats lite i ökningstakten, men förväntas ta fart ordentligt under de närmaste månaderna. Företag med inriktning mot väg- och anläggningsverksamhet räknar däremot med minskat byggande och sjunkande sysselsättning.
– Det är de stora infrastrukturprojekten, som funnits under hela 90-talet, som har minskat i betydelse, exempelvis Öresundsbron, säger Pekka Kääntä.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppåt för bostäder - nedåt för anläggning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig