info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppåt för anläggningsjobb

Anläggningsbyggandet ökar. Det visar en ny konjunkturrapport från Sveriges Byggindustrier (BI). Flera nya väg- och järnvägsprojekt startar. Också i övriga delar ökar byggandet, även om ökningen av bostadsbyggandet går långsammare.

Bostadsbyggandet, som har drivit utvecklingen de senaste åren fortsätter att öka, men i långsammare takt. Lokalbyggandet fortsätter att öka.
Tillväxten i den svenska ekonomin väntas bli 4,3 procent i år och 3,0 procent nästa år.
‑ Att ekonomin växer snabbare än på länge samtidigt som inflationen blir låg leder till att den starka efterfrågan på byggmarknaden består. Den penningpolitiska åtstramningen väntas få en viss dämpande effekt främst på bostadsbyggandet, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på BI.

Igångsättningen av småhus har bromsat in snabbare än väntat, men bostadsbyggandet väntas fortsätta öka under 2006 och 2007. Bostadsinvesteringarna, som stigit med 17 procent de senaste två åren, väntas bli 10 procent i år. I år väntas 33 000 lägenheter börja byggas och 35 000 nästa år.

De offentliga anläggningsinvesteringarna har vänt uppåt och kommer att fortsätta öka då flera nya väg-och järnvägsprojekt startar. I sin konjunkturrapport analyserar BI s ekonomer också bostadsbyggandet på längre sikt. Enligt modellberäkningar kan bostadsbyggandet komma upp betydligt högre än dagens cirka 30 000 lägenheter per år. Orsaken är att stora årskullar med ungdomar ska ut på arbetsmarknaden. Enligt BI`s ekonom Valter Hultén visar förbundets beräkningar att byggandet skulle kunna klättra upp mot en nivå på 50 000 lägenheter per år.

I en annan rapport redovisar Svensk Teknik och Design en bedömning av orderingången bland arkitekt, -teknik och industrikonsultföretagen. Den visar på en fortsatt hög orderingång, som dock dämpas något under 2007. Bygginvesteringarna visar då totalt en ökning på 5-6 procent, mot 7-8 procent i år. Orderingången är mycket bra inom samtliga branscher.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppåt för anläggningsjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig