info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Undersökning om kylmontörer försenad

Utredningen om kylmontörernas hälsa har blivit försenad. Men förhoppningsvis kommer ett preliminärt resultat att vara klart i början av nästa år.

Undersökningen har pågått vid yrkes- och miljömedicin i Göteborg de senaste två åren. Då har kylmontörer per telefon blivit intervjuade av yrkeshygieniker om sin arbetsmiljö och exponering och av läkare om sina symtom.
Syftet är att klarlägga orsaken till hälsoproblem bland kylmontörerna.

Bakgrunden är en tidigare riksomfattande undersökning bland montörerna. Den visade att var femte kylmontör hade fått influensaliknande symtom och en lika stor andel berättade att de hade problem med svullna leder. Problemen var vanligare bland dem som hade arbetat med konvertering, det vill säga, att byta ut gamla köldmedier och oljor mot nya. Eftersom det fanns många frågetecken ville forskarna gå vidare.

Undersökningen kommer att omfatta 270-280 kylmontörer. Egentligen skulle hela arbetet varit slutfört vid nyår.
– Men det har tagit längre tid än beräknat att göra intervjuerna. Därför har det dragit ut på tiden, berättar Linnea Lillienberg, som är ansvarig för den yrkeshygieniska delen.
Nu återstår bearbetningen av materialet. Antagligen blir undersökningen inte fullständigt klar förrän i mitten av 2002.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Undersökning om kylmontörer försenad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig