info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Underentreprenörerna måste med"

Dödsolyckorna är flest i byggbranschen. "Alla på bygget, också underentreprenörerna, måste med i säkerhetsarbetet för att jobben ska bli säkra", säger forskaren Jan Johansson.

Han presenterade rapporten ”Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen” i samband med en konferens om att förebygga dödsolyckor i arbetslivet, arrangerad av Arbetsmiljöverket. Den var en av fyra rapporter som verket presenterade.
Han ser flera orsaker till att byggbranschen är så drabbad av olyckor, att där sker flest dödsolyckor. Och det finns några slutsatser som gäller både i Sverige och utomlands.
– Småföretag och underentreprenörer är mer drabbade, fler unga skadas, men de äldre skadas allvarligare, ledningens engagemang är avgörande för säkerheten, säger Jan Johansson som är professor vid Lunds tekniska universitet och en i teamet bakom studien. Den baseras på 401 forskningsartiklar från främst byggindustrin i Europa, Kanada, USA, Australien och Japan.

Vad är orsaken till att det sker så många olyckor?
– Det är nya arbetsplatser hela tiden, ett bygge är komplicerat med mycket logistik, farliga situationer, folk som kommer och går. En del av personalen går på tillfälliga anställningar. Men man kan inte acceptera att så många skadas och dör, det måste förändras, säger Jan Johansson.
Han pekar också på att det är större risk för byggarbetare att råka ut för olyckor om de inte behärskar språket på byggplatsen.Forskarna Jan Johansson, Åsa Ek, Gunilla Olofsdotter och Bengt Järvholm, tillsammans med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Så hur ska man få ner olyckorna?

-Det finns ingen enkel universallösning utan byggen är komplexa. Man måste få system där alla, också underentreprenörerna är inkluderade i arbetsmiljöarbetet, först då blir arbetsplatserna säkrare, säger Jan Johansson.
Han ser den nya tekniken både som en risk och möjlighet och anser att ny teknik borde kunna användas till att förbättra säkerheten. Till exempel till att avvärja faror genom att positionsbestämma var folk befinner sig på en arbetsplats, så att ingen är i riskzonen vid farliga lyft.

Läs mer:

Sju dog efter byggolyckor
Dödsolyckorna 2016

Dessutom, anser Jan Johansson, behövs mer forskning.
-Generellt sett råder det brist på svensk forskning då det gäller säkerheten i byggbranschen. Forskning saknas till exempel då det gäller hur lönedumpning med grå och svart arbetskraft påverkar säkerhet och arbetsmiljö. Vidare om hur underentreprenörerna kan tas med i säkerhetsarbetet och om byggherrens och projektörens roll i arbetsmiljöarbetet, säger han.
Han pekar också på ett behov av genusforskning i byggbranschen. Hittills har inte den typen av forskning i branschen, tagit hänsyn till olika typer av arbetsuppgifter. Nio av tio som drabbas av arbetsrelaterade dödsolyckor på arbetsmarknaden totalt sett är män, visar rapporten ”Dödsolyckor i Arbetslivet”. Det antas bero på att män i högre grad än kvinnor finns i branscher med stora risker.
Men även machokulturen antas spela in.Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet, har tillsammans med docent Åsa Ek vid Lunds universitet tagit fram en kunskapssammanställning om genus och dödsolyckor i arbetslivet.
Spelar det roll för säkerheten i byggbranschen att så många av arbetarna är män?
– Ja. Vi vet att bland män skapas maskulina normer som kan påverka säkerhetstänkandet och byggbranschen är ju starkt mansdominerad, säger Gunilla Olofsdotter.
Forskarna tror att ett ökat antal kvinnor i byggbranschen skulle kunna påverka säkerhetstänkandet på sikt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Underentreprenörerna måste med"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig