info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tyst minut för dem som dött av arbetet

På söndag är det Workers Memorial Day, en årlig dag tillägnad dem som dött eller skadats i sitt arbete. Från LO kommer en uppmaning om att hålla en tyst minut på fredag.

Under förra året omkom sju arbetare i byggolyckor i Sverige. Enligt BWI, bygg- och träarbetarinternationalen, omkommer omkring 100 000 arbetare i dödsolyckor på byggen runt om i världen varje år. Därtill kommer de som dör till följd av sjukdomar som orsakats av exempelvis asbest. Det gör byggbranschen till en av de farligaste branscherna att arbeta i.
Om man räknar även andra branscher än just byggsektorn omkommer minst 1400 personer i Sverige varje år i arbetsrelaterade sjukdomar, olycksfall eller självmord.
– Ingen ska behöva dödas av jobbet. En effektivare arbetsmiljölag, ett starkare Arbetsmiljöverk och ett rättsväsende som är mer kunniga i arbetsmiljöfrågor är en av vägarna till en bättre arbetsmiljö, säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare i ett pressmeddelande.
Han uppmanar alla att delta i en tyst minut på fredag klockan ett, LO kommer hålla ett seminarium som inleds just så. På söndag infaller den årliga Workers Memorial Day, en internationell dag till minne av alla som förolyckats på sitt arbete.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tyst minut för dem som dött av arbetet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig