info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tydlig dom anser Laval-advokater

Det behövs ingen huvudförhandling i Laval-målet, eftersom EG-domstolen dom ger Laval rätt. Det anser advokaterna Anders Elmér och Martin Agell i ett yttrande till Arbetsdomstolen. Nu ska Byggnads och Elektrikerförbundet bevisa motsatsen.

Lavals advokater anser att EG-domstolen i sin dom har gett Laval rätt i princip på samtliga punkter. De går igenom punkt för punkt i sitt yttrande som kom in till Arbetsdomstolen i förra veckan. Laval ansåg bland annat att Byggnads och Elektrikerförbundets stridsåtgärder stred mot fredsplikten. Detta anser advokaterna, bekräftas av EG-domstolen, enligt artikel 49 och den fria rörligheten av tjänster. Anders Elmér och Martin Agell säger också i yttrandet att Laval har anfört Byggnadsavtalets innehåll går utöver vad som är tillåtet enligt utstationeringsdirektivet och att stridsåtgärder för att teckna ett avtal med ett sådan innehåll därför är otillåtna.

Anders Elmér och Martin Agell anser att EG-domen är så tydlig att den fortsatta handläggningen i Arbetsdomstolen inte kan påverka utgången i målet. Laval anser därför att det inte behövs någon ny huvudförhandling.
Arbesdomstolen har nu bett Byggnads och Elektrikerförbundet att komma in med sitt yttrande senast den 4 april.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tydlig dom anser Laval-advokater

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig