info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tvist till AD om skyddsombud

Byggnads har stämt Värmdö Byggentreprenader till Arbetsdomstolen efter det uppmärksammade fallet där ett skyddsombud råkat illa ut.

Facket hävdar bland annat att han flyttats till förrådet på grund av att han drivit olika frågor om arbetsmiljö.
I stämningsansökan mot företaget hävdar Byggnads att företaget brutit mot förtroendemannalagen, arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen. Man begär att bolaget betalar 150 000 kronor till skyddsombudet och ett allmänt skadestånd till Byggnads på 100 000 kronor.
Allt började på en arbetsplats i Stockholm i november 2009. Skyddsombudet kom dit och upptäckte risker och brister i arbetsmiljön som han påpekade. Andra arbetskamrater kom också till honom och framförde oro över problem i arbetsmiljön. Senare tog skyddsombudet upp att det var stora problem med städningen. Det resulterade i att två dammsugare köptes in och skyddsombudet och ett huvudskyddsombudet sattes att städa. Skyddsombudet ägnade två dagar åt städning. Hans rätt att delta vid skyddsronder och att vara skyddsombud ifrågasattes också.
Så småningom blev han, enligt honom och facket, utan förvarning flyttad till förrådet. Byggnads ser det som en bestraffning för att han drivit skydds- och arbetsmiljöfrågor och slår fast att placeringen på förrådet gjorde det omöjligt att fungera som skyddsombud. Dessutom förlorade han i lön. Lokala och centrala förhandlingar har hållits utan att parterna har kommit överens.

Hindrades utföra uppdrag

Byggnads har nu genom sin advokatbyrå stämt arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen (AD) och hävdar att denna brutit mot flera lagar, bland annat genom att hindra skyddsombudet från att utföra sitt uppdrag. Man menar också att det inte ingår i ett skyddsombuds uppgifter att städa efter att han påtalat brister i städningen. Varje arbetsgrupp/ arbetstagare ska själv ta hand om städningen. Trots det beordras skyddsombudet att städa efter andra, konstaterar Byggnads.
Vidare hävdar man att det var ett brott mot förtroendemannalagen att förflytta honom till förrådet. Då en facklig förtroendeman förflyttas ska facket meddelas 14 dagar i förväg.

Har bytt jobb

Stämningsansökan rör bara en del av problemen som uppstått i samband med konflikten. Skyddsombudet blev sedan hemskickat under sju veckor, vilket facket uppfattade som en uppsägning. Han fick därefter komma tillbaka, men bara för att åter börja jobba på förrådet. Idag har han bytt arbetsgivare.
-Jag tycker det är synd att det gick så här långt. Men nu har jag sagt upp mig och har ett annat jobb. Det känns bra, säger han.

Byggnadsarbetaren har sökt arbetsgivarens vd för en kommentar. Han hänvisar till sin juridiska företrädare, advokat Anders Elmér, som tidningen också har sökt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tvist till AD om skyddsombud

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig