info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tvist om gps i firmabil

Byggnads har anmält en arbetsgivare till Datainspektionen, samt hävdar att mbl-brott begåtts. Företaget har installerat gps-system i företagsbilar, vilket gör att man kan övervaka de anställda.

I påskas installerade Kiaby Plåt & Bygg ett gps-system i företagets bilar. Detta har upprört både anställda och facket. Byggnads har kallat till förhandlingar för brott mot mbl-lagen. Förhandlingarna har strandat lokalt och kommer nu att gå vidare till central nivå. Dessutom har ombudsmannen Robert Nilsson på Byggnads i Skåne anmält företaget till Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen.
– Jag ser det som en väldig kränkning av arbetstagarnas integritet. Företaget har bara installerat gps i bilarna utan att informera vare sig fackliga förtroendemän eller övriga anställda ordentligt om vad detta innebär, säger han.
Han ser det som ett tydligt brott mot mbl-lagens informations- och förhandlingsskyldighet.
-Det är ett sätt att kontrollera de anställda och deras arbetstid. Ingen av byggnadsarbetarna har gett sitt samtycke till detta och företaget har heller inte levt upp till kraven på information, säger han.

Kommer på allt fler bilar

Den gps som installerats innebär att företaget får en slags elektronisk körjournal där varje förflyttning, stopp och start redovisas. Samma system är aktuellt också på en rad andra byggföretag, enligt Leif Nyrell, förbundsombudsman på Byggnads.
-Vi får allt fler förfrågningar om detta. Många företag motiverar användandet av gps med att det är något som skattemyndigheterna kräver. Men det stämmer inte. Det går precis lika bra med en manuell körjournal, säger han.
Byggnads rekommenderar sina förhandlare att säga nej till förfrågan om gps-installation.
-Det är en fruktansvärd integritetskränkning, säger Leif Nyrell.
Han menar att gps-övervakning innebär en risk för den anställde att råka illa ut.
-Ofta vet de anställda inte vilka konsekvenser det kan få. De vet inte hur övervakade de blir, säger han.
Han är rädd att företagen ska missbruka den information de får fram och utnyttja den om man till exempel vill göra sig av med en anställd. Hur det är tillåtet att använda bilen kan också skattemässigt vara en knepig fråga.
– I de fall företagen använder gps i bilarna säger vi att de alltid ska ställa bilarna på arbetsplatsen vid arbetsdagens slut, säger han.

Skattetekniska skäl

Lars Stjernkvist, vd på Kiaby Plåt & Bygg förnekar att företaget vill övervaka de anställda.
-Vi installerade gps-erna och körjournal på datan mer eller mindre på order av vår revisor. Det är av skattetekniska skäl. Körjournalerna har tidigare inte fungerat bra, men genom det här systemet kan man se bilens förflyttningar, säger han.
Han anser att företaget har informerat tillräckligt.
-Jag har ju sagt till att de skulle ställa bilarna för att vi skulle installera gps, säger han, men medger att han inte känt till omfattningen av informationsskyldigheten i personuppgiftslagen.

Företaget måste redovisa

Enligt Salomeh Fanaei, jurist på Datainspektionen, har företagen en rad skyldigheter när det gäller användandet av den här typen av system.
Man får normalt sett bara använda gps utifrån vissa motiv; till exempel om det behövs för logistiken, av säkerhetsskäl, för att hantera klagomål från kunder med mera. Men man får inte använda det rutinmässigt för att exempelvis kontrollera arbetstid.
-Om behandlingen kan utföras på ett mindre integritetskränkande sätt, vägs in i bedömningen av vad som är en integritetskränkande handling, säger Salomeh Fanaei.
Den som vill införa ett gps-system av det här slaget är bland annat skyldig att informera om hur omfattande övervakningen är, syftet med denna, samt hur personuppgifterna ska användas och hur länge de sparas. Vidare vilka som har tillgång till uppgifterna och hur säkert de förvaras.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tvist om gps i firmabil

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig