info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Två föll från ställning samma dag – utredning om grovt arbetsmiljöbrott inledd

En utredning om grovt arbetsmiljöbrott har inletts efter den allvarliga olyckan i Jönköping strax innan jul, då två personer föll varav en skadades allvarligt.

Det var från denna punkt som byggjobbaren i Jönköping föll strax innan jul och skadades svårt. Foto: Privat

Artikeln har tillfogats en rättelse 

Arbetsmiljöverket och polisen fortsätter att utreda olyckan i Jönköping då två personer föll på ett bygge.  En av byggarbetarna skadades allvarligt vårdades på intensivvårdsavdelning.

Åklagaren Bengt Svensson, som kommer att leda utredningsarbetet, har inte någon information att ge angående mannens tillstånd just nu.

Den andre personen som föll, samtidigt som polisen var för att utreda det första fallet, skadades lindrigare. Mannen är arbetsledare på företaget GBJ Bygg, det företag som är huvudentreprenör på byggarbetsplatsen. GBJ Bygg är efter händelserna misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott.

Mannen som skadades allvarligt föll cirka 10 meter ner till marken från ett avlastningstorn på tredje våningen, där gods in till bygget lastades av. För att kunna ta emot godset hade det fasta fallskyddet tagits bort. Arbetsmiljöverket har konstaterat att hanteringen av byggmaterial sköttes på ett sätt som innebar risker.

Arbetsmiljöverket fick också veta vid inspektionen att pallen med gods måste vältas för att göra det möjligt att återmontera den fasta fallskyddsanordningen, vilket enligt Arbetsmiljöverket ”kan leda till att bärigheten för ställningen påverkas.”

Det framkom också att byggnadsarbetaren hade fått muntliga instruktioner hur han skulle ta emot gods i avlastningstorn och att personlig fallskyddsutrustning skulle användas. Men Arbetsmiljöverket slår ner på att det inte fanns någon riskanalys och dokumentation kring hanteringen och att man inte dokumenterat att personen som utförde arbetet hade tagit del av informationen.

Kritiken gällde också kommunikationen kring momentet med att välta pallen uppe på avlastningstornet och påpekar samtidigt att skriftliga rutiner måste finnas på olika språk, eftersom byggnadsarbetarna som anlitats kommer från olika länder.

Myndigheten har i detta fall riktat sina krav mot byggherren, Nivika Fastigheter. Nästa vecka måste bolaget visa hur man tänker styra upp projektet så att de byggare som anlitas, hanterar gods på ett säkrare sätt. Byggnads har samtidigt begärt att få träffa GBJ Bygg som är huvudentreprenör för att diskutera möjliga lösningar på hanteringen av gods på bygget.

– Vi ska ha ett möte på tisdag. Vi vill ju inte att det ska hända igen så att fler skadas. Mitt mål är att de ska ändra rutinerna och hitta sätt att ta in gods på ett annat säkrare sätt, säger Stefan Stavander, regionalt skyddsombud på Byggnads Småland-Blekinge.

Det är inte första gången det händer en olycka på det aktuella bygget. Den 26 november i år drabbades en golvläggare av en fallolycka. Golvläggaren skulle utföra flytspackling av lägenheterna. Han var precis färdig med våning två och skulle förflytta sig med spackelslangen till våning ett när olyckan inträffade. Han skulle runda ytterhörnet på byggnaden när ett raster gled ur sitt läge och bildade en fallucka.

Röntgen visade att golvläggaren bland annat fick en skada/spricka på en disk/kota i nedre ryggen.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Enligt uppgifter från bland annat polisen hade den skadade mannen förts till Polen för fortsatt vård. Nya uppgifter gör gällande att mannen fortsatt vårdas i Sverige. 

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Två föll från ställning samma dag – utredning om grovt arbetsmiljöbrott inledd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig