info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tusentals sjuka efter World Trade Center

Cancer, hjärtproblem och astma har drabbat flera tusen röjningsarbetare och räddningspersonal som arbetade med röjningen av Ground Zero i New York. Nu stämmer de staden och arbetsgivarna för bland annat brister i skyddsutrustningen.

– Tretusen personer har insjuknat och lämnat in en gemensam stämningsansökan. Men antalet sjuka personer kommer att tiodubblas, säger advokat David Worby, till tidningen Arbetsliv.
Uppröjningsarbetet efter det rasade World Trade Center i New York, USA, tog flera månader. Bara att släcka branden tog tio dagar, på grund av den enorma mängden flygbränsle som dränkt in platsen. 1,6 miljoner ton byggnadsrester och skräp rensades bort.

Antalet giftiga ämnen på platsen var enormt. Höga halter av asbest, glasfiber, bly, kvicksilver, kadmium och PCB har konstaterats. 98,5 procent av partiklarna i rökmolnen var större än 10 µm och irriterade därför andningsorganen och matstrupen om de råkade sväljas.
Skyddsmasker var det inte tal om.
– Allt hände så snabbt att det var svårt att hinna hämta skyddsmask, säger en brandman som Arbetsliv citerar.
– Det var svårare att kommunicera med mask på, säger en annan.

De första dagarna
användes ytterst få masker. Efter ett par dagar fanns det röjningsarbetare som använde halvtäckande masker men en studie visar att bara var femte arbetare använde skyddsmask.
Nu har tretusen av de drabbade gått samman för att stämma dels ägaren av World Trade Center och fyra företag som ansvarade för uppröjningsarbetet. De stäms för att skyddsutrustningen och skyddsåtgärderna inte var tillräckliga. New York stad och miljöskyddsmyndigheten stäms för att bland annat ha tonat ner mätresultaten.
De drabbade vill få pengar till medicinsk provtagning och behandling.

Sjukdomar som
har uppdagats är bland andra astma, kronisk bronkit och problem med njurar och hjärtat. Dessutom har många drabbats av cancer; leukemi, cancer i matstrupen, sköldkörteln och lymfkörteln.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tusentals sjuka efter World Trade Center

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig