info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tusentals nya bostäder i s-program

250 000 nya bostäder ska byggas fram till år 2010. Miljonprogrammets bostäder ska byggas om och rustas upp. Det är några av förslagen i socialdemokraternas förslag till bostadspolitiskt program.

Produktionen av nya bostäder bör långsiktigt ligga på en nivå på 25 000-30 000 nya bostäder per år. Hyresbostäder, studentlägenheter och äldrebostäder kommer att prioriteras. Det slås fast i förslaget från socialdemokraternas bostadspolitiska grupp.

Programmet säger också att ombyggnadstakten måste öka så att miljonprogrammets bostäder ska vara renoverade och moderniserade till 2015.
Ett annat förslag är att man i områden med bostadsbrist ska kunna köpa hus av kommuner med överskott av lägenheter och sedan flytta dem.
Gruppen har letts av regeringens minister för bostadsfrågor, Lars-Erik Lövdén och förslaget kommer att diskuteras på socialdemokraternas partikongress i höst.

I programmet tas finansiering och stöd till bostadsbyggandet upp. Staten ska ta ett större ansvar för att finansiera bostadsbyggandet, är det tänkt. Det finns bland annat ett förslag om ett riktat investeringsstöd för ny- och ombyggnad av bostadsfastigheter.
Det sägs vidare att all nyproduktion av bostäder ska vara ekologiskt hållbar och att giftiga kemikalier snarast ska tas bort ur produktionen.
Programmet tar också upp byggkostnaderna och vill på olika sätt få ner priserna. Ett förslag är att främja konkurrensen på byggmaterial och att få konkurrensmyndigheterna att prioritera byggbranschen i sin tillsyn.
Byggnads ordförande Ove Bengtsberg är positiv till programmet.

– Självklart gläder det mig att rapporten slår fast att produktionen av nya bostäder långsiktigt bör ligga på en nivå av 25 000-30 000 nya lägenheter per år.
Han tycker också det är bra att programmet slår fast bostadsbyggandets betydelse för välfärden och allas rätt att leva i bra bostäder till en rimlig kostnad.

Men han saknar uppgifter om hur flera av förslagen ska genomföras. Bland annat när det gäller finansiering och tillgång på arbetskraft.
– Frågan är vilka som ska bygga eller reparera alla dessa bostäder. För det krävs utbildade byggnadsarbetare och det råder brist redan nu, innan den stora satsningen ens kommit igång.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tusentals nya bostäder i s-program

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig