info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tunt med nya förslag i rapport

Den 98-sidiga rapporten om ordning och reda, innehåller bara ett förslag till förändringar av byggavtalet.

Rapporten beskriver ingående hur systemen för ordning och reda ser ut i byggbranschen i olika länder, bland annat Norge, Tyskland och Finland. Den beskriver också de regler som finns i kollektivavtalen idag. Men det enda konkreta förslag, som presenteras i rapporten, är en ny lydelse som innebär att huvudentreprenören ska ha ett ansvar för att sammanställa en underentreprenörslista.

Byggnads får ta del av ue-listan

Respektive underentreprenör bör enligt rapporten, ansvara för att underentreprenören rapporterar korrekt information uppåt. Tanken är att huvudentreprenören ska vara skyldig att löpande hålla listan över hela entreprenadkedjan aktuell.
Byggnads ska ha rätt att ta del av underentreprenörslistan för att kunna kontrollera att byggavtalet följs. Senast fyra dagar, efter det att en skriftlig begäran inkommit, ska Byggnads få ta del av listan, lyder förslaget.

Oenighet om huvudentreprenörsansvar

Byggnads ville få in skrivningar om ett utökat huvudentreprenörsansvar i byggavtalet, som gör att huvudentreprenören tvingas ta ansvar för hela kedjan, det vill säga löner och villkor även för dem som arbetar längst ut i kedjan och riskerar att bli utnyttjade av oseriösa arbetsgivare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tunt med nya förslag i rapport

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig