info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tuffare regler kring kvarts

Den nya föreskriften om kvartshaltigt damm från Arbetsmiljöverket ska förhindra stendammslunga, cancer och andra sjukdomar. En åtgärd är tydligare dokumentation.

Målet med de nya reglerna är att arbetet – bland annat på byggen – med kvarthaltigt material ska vara säkert och att personalen som utför jobbet ska känna sig trygga.
– Ingen ska behöva drabbas av stendammslunga eller lungcancer på grund av kvartsexponering. Den omarbetade föreskriften är ett viktigt verktyg för arbetsgivarna för att åstadkomma en säker arbetsmiljö för sin personal, säger Jens Åhman, enhetschef på enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer på Arbetsmiljöverket.

Undersöka risker

En stor del av nyheterna är att arbetsgivaren nu ska undersöka risker, göra en bedömning av eventuell exponering och vidta nödvändiga åtgärder innan jobbet sätter igång. Bland annat handlar det om att det förberedande arbetet ska dokumenteras noga.
– Redan innan arbetet startar ska arbetsgivaren ha klart för sig vilka risker som finns och åtgärda dem, så att farlig exponering helt undviks, säger Jens Åhman.
Om det saknas dokumentation eller om den är bristfällig kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift på upp till 150 000 kronor.
Kvarts finns i bland annat puts- och murbruk, betong och tegel. Kvartsdamm är cancerklassat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tuffare regler kring kvarts

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig