info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Rördragningen som tar tid – 45 år för att kirra avloppet

Problemet finns över hela landet. Det med enskilda avlopp som släpper ut orenat vatten. Med dagens åtgärdstakt kommer alla avlopp vara fixade först år 2064.

Med nuvarande takt kommer det ta 45 år att få ordning på alla farliga avlopp. Foto: Mostphotos

Det är VVS-Fabrikanternas Råd som sammanställt en lista över alla så kallade enskilda avlopp i landet. 950 000 fastigheter har enskilda avlopp. De är alltså inte kopplade till något kommunalt reningsverk. Upp till 240 000 av dem har rening endast genom slamavskiljning.

Enligt en enkät som besvarats av 273 av landets kommuner beviljades förra året 20 890 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga avlopp.

– Med den takten kommer det att ta 45 år innan alla undermåliga avlopp är åtgärdade, säger Daniel Hedlund, projekt & kommunikationsansvarig på VVS-Fabrikanternas Råd.

Problemen med enskilda avlopp finns över hela landet. Vanligast är det ute vid kusten där det ofta finns fler fastigheter som inte är anslutna till något reningsverk. Flest problemavlopp finns det i Västra Götalands län med 154 000 och i Skåne med 56 600.

Anledningen till att avloppen måste åtgärdas är flera.

– Det finns risk för att orenat vatten tar sig in till grannes dricksvatten och sedan har vi övergödningen i badsjöar och i Östersjön, säger Daniel Hedlund.

Så lång tid tar det att fixa avloppet i ditt län
Län Antal avlopp Åtgärdstid (år)
Blekinge 15 400 37
Dalarna 30 700 53
Gotland 11 900 23
Gävleborg 31 600 41
Halland 25 400 26
Jämtland 24 000 50
Jönköpings län 26 300 20
Kalmar län 27 700 28
Kronoberg 22 500 22
Norrbotten 20 600 53
Skåne 56 600 34
Stockholms län 58 100 20
Södermanland 22 600 21
Uppsala län 29 700 30
Värmland 40 100 57
Västerbotten 33 000 56
Västernorrland 28 900 73
Västmanland 13 700 33
Västra Götaland 124 500 34
Örebro län 23 300 37
Östergötland 28 500 29

Källa: VVS-Fabrikanternas Råd

Cenneth Niklasson

Du läser: Rördragningen som tar tid – 45 år för att kirra avloppet