info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v49

Trots Corona: färre byggkonkurser än 2019

En del branscher har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. Svaga bolag har slagits ut från bland annat restaurang-, hotell- och transportbranschen. Bygg har klarat sig betydligt bättre.

Konkurserna i byggbranschen fortsätter att ligga på en låg nivå. Detta under ett år då en del andra sektorer drabbas hårt på grund av Covid-19. Foto: Cenneth Niklasson

Under oktober gick 113 företag i byggsektorn i konkurs. Det innebär att 990 byggbolag tvingats lägga ner verksamheten sedan årsskiftet. Det är, trots detta Coronaår, färre jämfört med motsvarande period 2019. Då gick 1 004 bolag i konkurs från januari till och med oktober. Det visar siffror från UC.

Däremot ser det betydligt sämre för några andra näringsgrenar. För restaurang- och hotellbranschen har konkurserna i år ökat med 42 procent och för transportsektorn med 29 procent.

Läs också Ny offensiv mot oseriösa ställningsföretag – bildar specialgrupp

Men trots de dystra siffrorna sedan börjar av året bjöd oktober på en del ljusglimtar. Sammantaget för samtliga branscher låg antalet konkurser under i oktober år 36 procent lägre jämfört med oktober förra året.

– Antalet konkurser minskar. Även om många företag har fått en drastiskt minskad omsättning, har de kunnat parera denna med minskade kostnader. Statliga stödåtgärder som möjligheten till korttidspermittering och att staten tog över sjuklöneansvaret har bidragit starkt, säger Richard Damberg, ekonom på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Trots Corona: färre byggkonkurser än 2019