info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Treårigt kylavtal klart

325 kronor mer per månad, en lokal lönepott på 1 procent och en dags arbetstidsförkortning. Det är resultatet i år i kylmontörernas nya avtal.

Kylavtalet omfattar cirka 2 000 kylmontörer, varav knappt hälften är organiserade i Byggnads. Utöver löneökningar och arbetstidsförkortningar, som tillsammans beräknas kosta 9,2 procent under avtalsperioden, innebär avtalet ett stopp för kylmontörernas så kallade endagstraktamenten.

Kylavtalets innehåll:
– Utgående lön för montörer med 11 års yrkeserfarenhet höjs med 325 kronor per månad den 1 april i år, ytterligare 308 kronor per månad ett år senare och slutligen med 290 kronor per månad den 1 april 2003. För montörer med kortare tids yrkeserfarenhet höjs utgående lön med samma procenttal.
– En lokal pott på 1 procent av lönen ska fördelas den 1 april vart och ett av avtalsåren.
– Grundlönen för montörer med 11 års erfarenhet höjs med 565 kronor per månad, till 17 400 kronor per månad, den 1 april i år. Den 1 april 2002 blir grundlönen 17 900 kronor per månad och den 1 april 2003 blir den 18 300 kronor. Motsvarande procentuell höjning görs av grundlönen för montörer med kortare yrkeserfarenhet.
– Arbetstiden förkortas med en dag per avtalsår, totalt 24 timmar. Förkortningen kan tas ut som ledighet eller i form av kontanter. Den kan också avsättas till pensionssparande. Uttag av förkortningen ska ske i samråd med arbetsgivaren.
– Bilersättningen höjs med en krona per mil, till 28 kronor per mil för resor i tjänsten upp till 1 000 mil och till 22 kronor per mil för resor över 1 000 mil per år.
– Endagstraktamentet, minst 45 kronor per dag vid arbete utanför hemorten, ska före den 31 december 2002 vara omräknat till lön. Utgångspunkt för omräkningen är att månadslönen ska höjas med den summa som kylmontören erhållit i genomsnitt under det senaste året i form av endagstraktamenten.
– Lärlingarnas lönetabell upp till 5 års yrkeserfarenhet ändras så att den bara innehåller två lönesteg i stället för dagens fyra steg. De nya stegen blir mindre respektive mer än 2 års erfarenhet.
– Lagerarbetare, chaufförer med flera, som idag har tre erfarenhetssteg, får i det nya avtalet två steg i lönetrappan. Den nya trappan består av stegen mindre än respektive mer än 2 års erfarenhet.
– Mor- och farföräldrar räknas som nära anhörig.
– Företagshälsovård, kompetensutveckling och traktamentesregler ses över på samma sätt som för vvs-atalet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Treårigt kylavtal klart

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig