info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Trasig lampa skadade nio byggnadsarbetare

Se upp med halogenlampor. Nio byggnadsarbetare fick ögon-och hudskador av en trasig halogenlampa. De fick sveda i ögonen, ögonlock svullnade igen.

Byggnadsarbetarna besvärades både av sveda i ögonen och av att de blev röda i skinnet och fjällade, precis som när man solat för mycket. Ingen förstod först vad de råkat ut för. Men det visade sig att besvären orsakats av en trasig halogenlampa. Både skyddsglasskivan på armaturen och den yttre kolven på lampan saknades och det gjorde att den ultravioletta strålningen kom ut i arbetsmiljön.Den trasiga lampan gav också upphov till ett intensivt bländande sken och ozonbildning i luften. Händelsen inträffade i en tunnel på Södra Länkenbygget i Stockholm.

Det var först efter ett detektivarbete som man hittade orsaken till skadorna, berättar Hans-Erik Lundholm, arbetsmiljöingenjör på division Anläggning i Skanska. Att lampor kan skada, har inte uppmärksammats på det här sättet förut.
– Vår lärdom är att man ska vara försiktig med halogenlampor och att lampor med UV-strålning ska tas bort direkt om de blir trasiga, även om de fungerar. Vi kommer i fortsättningen inte att använda halogenlampor vid tunnelarbete, berättar han.

Byggnadsarbetarna jobbade i tunneln på SL 10, där först sex och sedan tre byggnadsarbetare fick ögonbesvär på natten efter att de arbetat med formning och gjutning. Två fick åka till akuten. Så småningom hittades dock orsaken och i januari gjordes en efterkontroll på byggnadsarbetarna där de som deltog var besvärsfria. Skanska kontaktade också Arbetsmiljöverket som utredde frågan.

Det räcker med att stå bara en mycket kort stund nära en trasig halogenlampa för att bli skadad. Vid ett avstånd på en halv meter är det hygieniska gränsvärdet bara två sekunder. Över det löper du risken att skadas. Vid ett avstånd på nio meter är det hygieniska gränsvärdet 10 minuter och 48 sekunder. Länge kan du inte stå utan skaderisk
På Södra Länken hade de som stått närmast lampan också värst besvär.

UV-strålning kan ge flera akuta och kroniska skadeeffekter på hud och ögon. En överdos av UV mot huden kan ge hudrodnad och brännskador och i värsta fall hudtumörer. En överdos mot ögat kan ge rodnad på ögonlocket, svullnad och en inflammatorisk reaktion i bindehinna och hornhinna, som i regel läker inom ett till två dygn. Vid mycket höga doser kan exponering leda till grå starr.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Trasig lampa skadade nio byggnadsarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig