info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

”Tråkigt att folk skadats”

Malin Liljesson, arbetsmiljöchef hos byggherren Södra Cell Värö, kommenterar utnämningen, risker och olyckor vid arbetsplatsen.
Arbetsplatsen har utsetts till årets sämsta bygge, kommentar?
– Det är ju så klart jättetråkigt att det finns en sådan bild.
Varför har det hänt så många allvarliga olyckor och tillbud på er arbetsplats?

– Man behöver sätta antalet olyckor, som är 13 stycken med frånvaro, i relation till 6,5 miljon arbetade timmar 2014–2016. Antalet olyckor per miljon arbetade timmar blir 2,0, vilket egentligen är en väldigt bra siffra.
Men arbetare har ju ändå dött och skadats, samt utsatts för allvarlig risk?

– En medarbetare har omkommit på vår arbetsplats. Den utredningen är inte klar, men vad jag hittills förstått har det varit fel på lyftutrustningen, inte på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är så klart tråkigt att folk skadats på vår arbetsplats. Det ska inte ske.
Vilket ansvar tar ni som beställare?

– Vi har det yttersta ansvaret som byggherre och samordningsansvarig på arbetsplatsen. Sedan har varje arbetsgivare och entreprenör sitt arbetsgivaransvar kvar.
Vad har ni gjort för att hindra olyckor?

– Före start hade vi workshops om vad som ska gälla på arbetsplatsen. Vi har haft dagliga och veckovisa möten inom arbetsmiljö. Vi har haft en gemensam inrapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor och gjort kampanjer om allt från lyftutrustning till reflexvästar. De 19 delprojekten har vardera haft minst en skyddsrond i veckan. Vi har haft en organisation med personer som bara jobbat med hälsa och säkerhet.
Det har varit kritik mot att samordningen inte fungerat, kommentar?

– Att bygga till en fabrik till så gott som dubbel storlek innebär att det blir trångt, med alla entreprenörer och installationer som ska göras, samt då nya och gamla fabriksdelar ska kopplas ihop.
Hur många tillbudsrapporter har ni fått in?
– Totalt 1 400 händelser, fördelat på 1 100 riskobservationer, 250 tillbud och 95 olyckor utan och 13 olyckor med frånvaro.
Det har funnits ställningsbyggare utan behörighet, hur kunde det ske?

– Vi såg en ökad inrapportering om felaktigt byggda ställningar. Vi upptäckte då att ett av ställningsföretagen inte levde upp till svensk lagstiftning. Runt 15 personer sändes på utbildning. Vi tog in 10 oberoende besiktningsmän som besiktigade alla ställningar de byggt. Man fick riva många ställningar och göra om andra.
Läs mer:
Årets sämsta bygge utsett

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: ”Tråkigt att folk skadats”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig