info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tillväxten i byggandet halveras 2007

Sveriges Byggindustrier (BI) gör bedömningen att tillväxttakten i byggandet mer än halveras under 2007. Orsakerna är resursbrist och slopade investeringsstöd.

Bristen på arbetskraft, framför allt på platschefer och arbetsledare, är en orsak till att byggandet under nästa år kommer att öka mindre än i år. Det konstaterar BI i en konjunkturbedömning som publicerades i dag.
Den rekordhöga tillväxttakten i år, på tio procent, mer än halveras, till fyra procent under 2007. Det är framför allt byggandet av bostäder och lokaler som kommer påverkas. När det gäller bostäder så är det inte bara resursbrist som stoppar planerade projekt. Slopat investeringsstöd till hyreslägenheter bidrar ytterligare till att påbörjandet av nya hyreslägenheter kommer att minska nästa år.

De allmännyttiga bostadsföretagen i Sabo uppgav nyligen i en medlemsenkät att ändrade ränte- och investeringsbidrag stoppar byggstart för 6 000 lägenheter som skulle ha påbörjats nästa år. BI är inte lika pessimistiska. Deras prognos är att antalet påbörjade lägenheter kommer att sjunka från 35 700 i år till 34 300 under 2007.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tillväxten i byggandet halveras 2007

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig