info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tidsslarv irriterar hantverkskunder

Nästan nio av tio hantverkskunder är nöjda med kvaliteten på tjänsterna. Men en undersökning från försäkringsbolaget If visar i stället på ett utbrett missnöje med hur tider hålls. Nästan en av tio kunder har till och med varit med om att hantverkarna aldrig dök upp.

Undersökningen är gjord av Gallup på uppdrag av försäkringsbolaget If, 1008 personer har svarat på frågorna. Tolv procent uppger att de är missnöjda för att hantverkarna ”utförde ett dåligt arbete”.
De allra flesta är alltså nöjda med kvaliteten på arbetet. Ändå uppger nästan hälften av deltagarna i undersökningen att de har haft någon typ av problem med hantverkare som har utfört arbeten i deras hem.

Drygt var fjärde person säger att arbetet har tagit längre tid än vad som var sagt från början. Nästan var fjärde uppger att hantverkarna inte har kommit på överenskomna tider och nästan en av tio har varit med och att hantverkarna inte alls har dykt upp.
Dessutom svarar tretton procent att arbetet har blivit dyrare än vad som var sagt från början.

Kunder som är missnöjda med hantverkstjänster kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, som ger rekommendationer om hur tvisterna ska lösas. Där hamnar anmälningar om hantverkstjänster i hemmet inom kategorin ”bostad”. Anmälningarna i den kategorin har ökat från 879 till 955 om man jämför de tre första kvartalen förra året med de tre första kvartalen i år.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tidsslarv irriterar hantverkskunder

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig