info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Testa andningsskydd i verkligheten"

Tester på laboratorier ger ofta inte rätt kunskap om säkerheten för andningsskydd. Ute på arbetsplatser kan den vara en annan. LO vill nu ha klarhet i den verkliga skyddsfaktorn.

LO har tidigare skrivit ett brev till arbetsmiljöverket för att få besked om säkerheten med andningsskydd vid arbete med isocyanater. Verket har svarat och LO konstaterar att båda har samma syn på problemen, men vill ha fler besked. En av frågorna gäller vilket skydd man har när man använder andningsskydd ute på arbetsplatserna.

Erfarenheter visar att mätningar av andningsskyddens effektivitet på arbetsplatser, skiljer sig från mätningar på testlaboratorier. Inom standardiseringen av andningsskydd diskuteras därför, enligt arbetsmiljöverket, att göra landsomfattande mätningar av hur effektiva andningsskydden är ute på arbetsplatser.
Borde inte arbetsmiljöverket snarast ta initiativ till att undersökningar startas för ett klargörande av vilken skyddsfaktor som gäller vid verkligt arbete ? frågar nu Sven Bergström, ordförande i LO;s kemigrupp.
I sitt svar konstaterar arbetsmiljöverket att den verkliga skyddsfaktorn med filtermasker är komplicerad att besvara. Flera faktorer påverkar säkerheten och verket håller på med en information med vägledning vid val av personlig skyddsutrustning.
LO krävde att man ska skärpa rekommendationerna om andningsskydd vid arbete med isocyanater.

Vidare har arbetsmiljöverket haft olika rekommendationer om andningsskyddet på sin hemsida. Detta kommer att rättas till, enligt Birgitta Carlsson, verkets ansvariga för andningsskydd.
– Informationen kommer att struktureras upp bättre. Vi kommer att i första hand rekommendera en tryckluftsmatad friskluftsmask vid arbete med isocyanater. I andra hand, där friskluftsmask inte kan användas, rekommenderar verket ett fläktassisterat andningsskydd med filter och i tredje hand ett andningsskydd med en helmask med filter. Speciella rekommendationer ska ges för användningen av dessa.
Verket redogör också för en tidigare marknadskontroll av skyddsmasker. Nästa år genomförs ett nytt nordiskt projekt med marknadskontroll av skyddsutrustning; då Finland ska undersöka korttidsmasker.
Men LO vill, under nuvarande oklara förhållanden; att arbetsmiljöverket tar initiativ till en snabbare och större marknadsundersökning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Testa andningsskydd i verkligheten"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig