info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färgglada tegel bakom uppsving för tegel

Hållbart, vackert och klimatmässigt bra. Det är några orsaker till att arkitekterna väljer tegel idag enligt Mi Inkinen, vd på arkitektföretaget Kjellander Sjöberg.

Har användningen av tegel ökat?
– Vi upplever det. Då vi började använda tegel  för ett tiotal år sedan var det inte ett givet material. Att vi började arbeta mer med tegel hänger ihop med att vi fick tillgång till det danska teglet.
Det hade då störst urval i variation av kulörer och såg mer levande ut, det syntes att det var ett naturmaterial. De danska tegelstenarna har ett mindre format och är ergonomiskt bättre. Senare har vi även tittat på svenskt tegel.

Varför har användningen av tegel ökat i branschen?
– Ja, under några årtionden var det inte ett självklart fasadmaterial. Idag kan nog alla tänka sig tegel, bara det är kostnadsmässigt försvarbart i projektet. Det är underhållsfritt och hållbart. Vi tycker att det är väldigt roligt att de murarföretag vi jobbat med verkligen har uppskattat att vi använder fasadtegel. Det är ett hantverk igen.

Vad är fördelen med tegel?
– Det är hållbart, vackert och ett naturmaterial och det är klimatmässigt bra. Man vet vad det innehåller och det är viktigt för oss att det är försvarbart för framtida generationer.

Murarna tycker att arkitekter ska ta ansvar för att inte rita in för stora tegelbalkar. Hur ser ni på det?
– Man måste tänka lite annorlunda när man ritar en tegelbyggnad, än när man har en lättare fasad. Det är en kunskap man behöver ta till sig och det har vi fått lära oss. Det kan vara frestande att se fasaden som en komposition, men man måste veta hur murverk fungerar och anpassa sig efter det. Där är leverantörerna ofta en bra kunskapspart.

Hur gör ni för att hindra arbetsmiljöproblem?
– Vi har projektgenomgångar och gör interna erfarenhetsåterföringar med vad man ska tänka på när man jobbar med tegel. Vi uppmanar beställaren att ta in någon som kan tegel på riktigt i projekteringen. Vi har även erfarenhetsmöten med beställare och entreprenörer efter avslutade projekt och använder vår samlade kunskap för att undvika arbetsmiljöproblem.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färgglada tegel bakom uppsving för tegel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig