info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Takskottningsavtal ändras efter HD-dom

Fastighetsägare i Stockholm har svårt att klara av snöskottningen från taken. Anledningen är att plåtslagare inte vill skriva på så kallade bevakningsavtal.

I januari 2002 dog en 14-årig pojke efter att ha träffats i huvudet av ett fallande issjok från ett närliggande tak. Den rättsliga processen avslutades i maj förra året då Högsta domstolen slog fast att det var plåtslagerifirman som hade ansvaret för snöröjningen och dömde ägaren till dagsböter för vållande av pojkens död. Enligt HD var det plåtslagerifirmans uppgift att både avgöra om taket behövde skottas och se till att skottningen blev av.
Domen har gjort att plåtslagerierna i år vägrar att teckna nya kontrakt för takövervakning.
– Vi säger nej till bevakningsavtal. Vi kunde inte i vår vildaste fantasi tro att plåtslagaren skulle bli dömd. Därför rekommenderar vi nu våra medlemmar att teckna avropsavtal, säger Thomas Dahlberg, ombudsman för Stockholmsregionen i Plåtslageriernas riksförbund till Dagens Nyheter.
Avropsavtalen innebär att det är fastighetsägaren som står för bedömningen när taket måste skottas och då ringer plåtslageriet, istället för som hittills, att det varit plåtslageriets ansvar att bedöma om skottning behövs.
Christer Jansson, vd på Fastighetsägarna Stockholm, tycker inte att avropsavtal är en bra lösning.
– Det är plåtslagarna som är proffs och bäst skickade att bedöma om man behöver skotta eller inte. Det blir problem om en yrkeskår med rätt kompetens inte vill ta sitt ansvar, säger han till Dagens Nyheter.
Han förklarar att han är nöjd med HD-domen, som han tycker klargjorde rättsläget och stämmer överens med Fastighetsägarnas syn.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Takskottningsavtal ändras efter HD-dom

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig