info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Takläggare svårt skadad - fick nej i domstol efter överklagan

En takläggare ansökte om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring, men fick nej från Försäkringskassan. Nu har förvaltningsrätten sagt sitt och godkänner Försäkringskassans beslut.

Takläggaren drabbades av en arbetsplatsolycka 1999 och har fått halv sjukersättning sedan 2003 på grund av de kroniska ländryggsbesvär som olyckan orsakade. Mannen fick sin skada godkänd som arbetsskada genom ett beslut 2005.
2010 råkade han ut för ett nytt olycksfall i arbetet. Mannen halkade och föll bakåt. Arbetsgivaren uppger till Försäkringskassan att ”han skulle gå ner för en trappa samtidigt som en annan gick uppför trappan. I samband med att han gick ner ramlade han och slog i rumpan”.

Heltidssjuksriven

Mannen blev heltidssjukskriven en tid efter detta. Arbets-, och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus skriver: ”ett långdraget smärttillstånd, ger ökad känslighet (sentitisering) för försämring av smärttillstånd, exempelvis genom en olycka”. Arbets- och miljömedicin ser inte konkurrerande faktorer (till exempel trafikolycka eller annat) och menar att det var halkolyckan 2010, som förvärrade ryggsymtomen.
Förvaltningsrätten skriver i domen att det saknas tillräckligt med dokumentation i ”nära tidsmässig anslutning” till olycksfallet. Den dokumentation som finns ger ”skiftande uppgifter om det aktuella händelseförloppet.”

”Degenerativ sjukdom”

Rätten pekar också på att takläggarens besvär, ländryggssmärta, är ett symtom som är vanligt i befolkningen i stort, oavsett om man drabbas av olycksfall eller ej. Domstolen pekar också på att det inte finns någon skelettskada, som kan förklara besvären, samt hänvisar till ett utlåtande från en läkare som säger att mannen har en ”degenerativ sjukdom” (åldersbetingade besvär).

”Otroligt frustrerande”

Ombudsmannen Christer Härjelin på fackförbundet Byggnads har varit ombud för den skadade byggnadsarbetaren, och hjälpt honom att överklaga försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten. Härjelin är märkbart irriterad över att förvaltningsrätten inte tagit hänsyn till Arbets-, och miljömedicins utlåtande, som bland annat slår fast att långdragna smärttillstånd ger en ökad känslighet, vilket kan göra att en till synes mindre halkolycka kan försämra ett smärttillstånd.
– Det är otroligt frustrerande att domstolen inte tagit hänsyn till det som Arbets-, och miljömedicin skriver, trots att de är de främsta experterna på området. Man har enbart gått på vad den försäkringsmedicinske rådgivaren säger, säger Christer Härjelin.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Takläggare svårt skadad - fick nej i domstol efter överklagan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig