info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sysselsättningen ökar

Sysselsättningen inom byggbranschen kommer att öka både 2015 och 2016. Bristen på arbetskraft väntas öka ytterligare. Det visar Arbetsförmedlingens prognos.

Optimismen bland privata och offentliga arbetsgivare har ökat. Rekryteringsplanerna är positiva och arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för åren 2015 och 2016.
De nya jobben växer fram över hela landet, men jobbtillväxten är störst i storstadsregionerna.
Den starka byggkonjunkturen talar för att sysselsättningen kommer att öka och Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen ökar med 4 000 personer under 2015 och lika många 2016.

Ökad brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat det senaste året i samband med den stigande efterfrågan på arbetskraft. Inom specialiserad bygg-och anläggningsverksamhet uppgav 30 procent av företagen att de har upplevt brist på arbetskraft under det senaste halvåret.
Arbetskraftsbristen är fortfarande lägre än motsvarande konjunkturlägen tidigare. En viktig faktor som håller tillbaka bristen på arbetskraft är det stora inslaget av utländska entreprenörer inom olika byggprojekt, små som stora. Företagen inom byggverksamheten använder sig också i allt högre grad av inhyrd personal. Denna utveckling påverkar sannolikt både bristtal som sysselsättningsstatistik.
Bristen på byggarbetskraft väntas öka ytterligare under det kommande året och bli störst för arbetsledare samt yrkesarbetare med yrkesbevis och erfarenhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sysselsättningen ökar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig