info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 940×280 v1-2

Svidande kritik mot regeringen: För dålig koll på utnyttjad arbetskraft

Arbetet mot utnyttjandet av arbetskraft i landet tycks falla mellan stolarna. I en granskning som publicerats idag får regeringen hård kritik.

Foto: Mostphotos

Det är Riksrevisionen, vars huvuduppgift är att granska statens verksamhet, som idag släppt en rapport över hur myndigheten ser på statens insatser mot arbetskraftsexploatering.

I rapporten slår Riksrevisionen fast att utnyttjandet av arbetskraft är ett allvarligt och växande problem i samhället. Föga överraskande lyfter de fram att det framförallt är utländska personer som drabbas. Ofta handlar det om oskäligt låg lön, långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden. Den bilden är något som inte minst påminner om hur det sett ut på landets byggarbetsplatser de senaste åren. En bieffekt av detta är enligt myndigheten att den typen av verksamhet leder till ökad kriminalitet som kan leda till att konkurrensen sätts ur spel och att seriösa företagare slås ut.

Vad drar då Riksrevisionen för slutsatser? Jo, myndigheten är kritisk till hur staten som helhet arbetar mot exploatering av arbetskraft. Problemen är omfattande och enligt revisonen ”finns det brister i alla delar av systemet, och det beror framför allt på att regeringen inte har gett myndigheterna mandat och tydliga uppdrag att motverka problemet”.

Helena Lindberg, riksrevisor

– Ett grundläggande problem är att ingen myndighet har överblick över vilka som drabbas och hur många de är. Utan kunskap är det svårt för regering och myndigheter att utforma effektiva insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Mer konkreta brister handlar om att dagens regelverk inte ger något bra skydd mot att arbetare utnyttjas. ”Det är inte förbjudet för en arbetsgivare att ta betalt för en anställning, kräva tillbaka lön av en anställd eller att låta anställda bo under dåliga förhållanden.”

Ett annat problem som lyfts fram i granskningen är att när myndigheterna hittar utsatta personer på arbetsplatser så får de sällan någon hjälp. Sedan har ärenden en tendens att fastna och inte skickas vidare för utredning. Det kan till exempel gälla om polisen gör en kontroll av arbetstillstånd. Om det saknas så skickas inte fallet vidare för utredning om människohandel.

Ytterligare en svårighet är att det inte finns lättillgänglig information för utländsk arbetskraft om vilka rättigheter de har och var de kan vända sig för att få stöd om det uppstår problem.

För att förbättra situationen föreslår Riksrevisionen flera åtgärder i rapporten. Bland annat tycker myndigheten att regeringen behöver ta ett helhetsgrepp för att motverka arbetskraftsexploatering. För att nå dit bör Arbetsmiljöverket få ett övergripande ansvar.

Här följer några fler av Riksrevisionens förslag i korthet:

  • ge myndigheterna på området tydliga uppdrag och mandat
  • ta fram en handlingsplan för att samla åtgärderna och möjliggöra uppföljning
  • se till att lämpliga myndigheter tar fram en process för skydd och stöd till offer, samt information om rätt till goda arbetsvillkor och vart drabbade kan vända sig
  • utreda hur riskgrupper kan få bättre möjligheter att utkräva sin lön och ges rätt till en god boendestandard
  • utreda om myndigheterna bör utöva tillsyn över arbetsvillkor för utländsk arbetskraft i branscher med ökad risk för arbetskraftsexploatering.

Riksrevisionen rekommenderar Polismyndigheten att:

säkerställa att alla som jobbar med arbetsplatsinspektioner får utbildning om arbetskraftsexploatering och att det finns rutiner för hur potentiella offer ska hanteras.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.


Du läser: Svidande kritik mot regeringen: För dålig koll på utnyttjad arbetskraft